3. stretnutie v mestskom parku

Združenie pre Integráciu , obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice. Stretnutie svojpomocnej skupiny v mestskom parku 27.7.2021 Otázka : Čím aktuálne žijem ? Do tretice, stretnutie svojpomocnej skupiny v mestskom parku.Nasadol som na bus ktorý obchádza stanicu, tak že som meškal desať minút. Meškanie neznášam, ale aspoň budem voči iným tolerantnejší. Zasa to ale […]

Read More

2. stretnutie v mestskom parku.

Združenie pre Integráciu , obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice. Stretnutie svojpomocnej skupiny v mestskom parku 20.7.2021 Otázka : Čím aktuálne žijem Po prvom stretnutí svojpomocnej skupiny mimo zaužívaného priestoru na Alejovej ulici, prišlostretnutie druhé. Zasa v mestskom parku, pri stanici. Bola aj spätná väzba a keďže sa všetcizúčastnení vyjadrili kladne, nebolo čo váhať. […]

Read More

Stretnutie v mestskom parku

Združenie pre Integráciu , obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice. Otázka : Čím aktuálne žijem ? Stretnutie svojpomocnej skupiny v mestskom parku 13.7.2021. Keďže v horúcom lete sa v našej krásnej budove nedá vydržať, nemali sme inú možnosť, akostretnutie niekde inde. Kde ? To bola zásadná otázka. Po debatách s majiteľmi chát prišieljednoduchý návrh. […]

Read More

História pohľadu

História občianskeho združenia Pohľad. V následkoch revolučných pohybov z roku 1989, kedy zrazu nebolo všetko direktívne nariadené, vznikolobčan. Občan, ktorý nesmelo pozeral vôkol seba a zisťoval čo môže a čo nie. Postupne zistil že môževeľa.Ako rástla občianska spoločnosť a prejavovala sa vo všetkých odvetviach, narástalo aj jej sebavedomie.To už mala veľa odporcov, hlavne z radov […]

Read More

Voľná téma

Stretnutie svojpomocnej skupiny 22.06.2021 Združenie pre Integráciu , obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice. Za neznesiteľnej horúčavy sme sa podľa plánu stretli a hneď bolo zrejmé, že to dnes nebude jednoduché. Slnečný júnový deň, nie veľmi prial hlbokým debatám.. Aj tak sme si urobili menšie pohostenie s veľkou dávkou vody. Tiež srdečnosť nechýbala. Mali […]

Read More

Priateľstvo. Aké mám s ním skúsenosti ?

Stretnutie svojpomocnej skupiny 15.6.2021. Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia, Pohľad Košice Otázka : Priateľstvo. Aké mám s ním skúsenosti ? A/ Priateľstvo považujem za veľmi dôležité. Mám veľa priateľov. Zavoláme si len pár krát do roka,ale keby bola potreba, pomáhame si koľko treba.Druhý typ priateľstva je kamaláska. Vzťah medzi mužom a ženou. Viac […]

Read More