História pohľadu

História občianskeho združenia Pohľad. V následkoch revolučných pohybov z roku 1989, kedy zrazu nebolo všetko direktívne nariadené, vznikolobčan. Občan, ktorý nesmelo pozeral vôkol seba a zisťoval čo môže a čo nie. Postupne zistil že môževeľa.Ako rástla občianska spoločnosť a prejavovala sa vo všetkých odvetviach, narástalo aj jej sebavedomie.To už mala veľa odporcov, hlavne z radov […]

Read More

2 % z dane

Všetkým členom OZ Pohľad!  Želám Vám príjemné a hlavne zdravé dni. Zasielam Vám tlačivo na poukázanie 2 % pre OZ Pohľad. Prosím požiadajtesvojich príbuzných, priateľov, sympatizantov…  ak nie sú rozhodnutíkomu poslať svoje 2 % z dane za rok 2020 . Nech to poukážu pre našezdruženie./ poprípade to dajte na svoje facebookové stránky . Prosím sledujte […]

Read More

Nezábudky 2020

Nezábudka Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú. Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s Úniou Materských centier, s pacientskymi a neziskovými organizáciami, školami a dobrovoľníkmi zo škôl… organizuje celoslovenskú zbierku „ Dni nezábudiek 2020“ v dňoch 7.10. – 11.10.2020 . […]

Read More