Informácie

Predseda:

Bc. Mária Čurillová
mobil:0915 430 374
email:http://curilla.rajmund@atk.sk

Podpredseda:

Martin Staňa
mobil:0908 541 000
email:http://edduardia@gmail.com

Sídlo

Ludmanská 5
040 01 Košice – Juh
Slovenská republika

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31965971
Naše číslo účtu: SK83 7500 0000 0040 3007 1617

Schválené Valným zhromaždením zo dňa 26.09.2018

Facebook

www.facebook/OZ Pohľad

2 percentá z dane na rok 2020

Prihláška za člena pohľadu