Svojpomocná skupina

Na čo by mala slúžiť svojpomocná skupina ?

A) Na komunikáciu. Na spoznávanie seba i druhých. Na diskuziu o chorobe, preto že nie som spokojný ako ju poznám.

B) Na naučenie sa komunikovať, aby som dokázal vyjadriť svoje problémy. Niekedy totiž nepoviem svoj názor, bojím

sa vysmiatia. Veď komunikácia je základný prostriedok k dorozumievaniu sa.

C) Aby mi pomáhala pri definovaní problémov. Ich rozpoznaní.

D) Aby som mohla riešiť problémy. Predchádzať chorobe. Oddýchnúť si duševne, poučiť sa od druhých.

E) Aby som sa lepšie poznala. Dozvedela sa ako ma vidia druhý, potom vedela na čom popracovať.

F) Aby som sa lepšie naučila vyjadrovať svoje názory. Mám strach hovoriť pred ľuďmi, prečo neviem.

G) Nedokážem sa otvoriť pred jednotlivcom, v skupine to dokážem.

H) Na sebaspoznávanie. Aby som lepšie dokázal bojovať s chorobou.

I) Aby ma posunula dopredu. Chcela by som dokázať otvorene hovoriť o chorobe.

J) Na riešenie problémov. Od doktorky dostanem injekciu a dosť.

K) Na riešenie problémov ktoré vyplývajú z choroby. Aby som ju spoznal. Chcem byť zdravý.

L) Na rozpoznanie toho čo ma trápi, na jeho presné pomenovanie. Na urobenie plánu v čase a priestore, ako problém riešiť a odstrániť. Na to aby ma skupina nakoniec povzbudila k prinúteniu sa bojovať so sebou.

Výbor OZ Pohľad Košice