Aká činnosť mi zvyšuje pocit vlastnej hodnoty ? 9.5.20203

ZDRUŽENIE PRE INTEGRÁCIU OBNOVU A ROZVOJDUŠEVNÉHO ZDRAVIA – STRETNUTIE SVOJPOMOCNEJSKUPINY OZ POHĽAD, ALEJOVÁ 5, 2. POSCHODIE UTOROK 09.05.2023, 13:30 P.M. TÉMA – AKÁ ČINNOSŤ MI ZVYŠUJE POCIT VLASTNEJ HODNOTY? ÚVOD: AUTOR: Heinz Peter Röhr: TITUL: Nedostatočný pocit vlastnejhodnoty: 1. V minulosti som si vytváral veľkolepé plány s nádejou, žeak ich uskutočním, vtedy budem NIEKTO. Mal som […]

Read More

OCENENIA LDZ BA + KONCERT SKUPINY HEX V PRIMACIÁLNOM PALÁCI

Dňa 20.04.2023 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca odovzdávaliocenenia Ligy za duševné zdravie v Bratislave.Výkonný riaditeľ LDZ JUDr. Andrej Vršanský pred touto akciou služobneodcestoval po Valnom zhromaždení LDZ do Litovského Vilniusu, abynám umožnil ľahšiu spoluprácu so zahraničím.Záštitu nad udalosťou prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputováa primátor Bratislavy Matúš Vallo.Moderoval Peter „ŠARKAN“ Novák, spevák skupiny HEX (od r. 2018),ktorý s Ligou aktívne […]

Read More

Spolutvorba

Projekt SPOLUTVORBA V rámci nášho združenia som sa dostala do projektuorganizovaného Ligou za duševné zdravie – Spolutvorba. Tentoprojekt beží od septembra r. 2022. Po celom Slovensku bolozorganizovaných asi 1000 stretnutí. Liga má v súčasnosti 300zamestnancov. Chystá sa obrovská reforma v oblastiduševného zdravia. Tlaky idú zdola od pacientov smerom cezsestričky, lekárov, úrady, mestské zastupiteľstvá, kraje až ponajvyšších predstaviteľov štátu.Bola […]

Read More

Aký mám vzťah k planéte Zem? 25.04.2023

ÚVODDeň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22.apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme,ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyvničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. V poslednom čase bola niekoľkokrát vyslovená myšlienka, že by sviatok […]

Read More

Project Šialený no a?

12.4.2023 na gymnáziu vo Vranove nad Topľou Jedná sa o projekt Šialený – no a?, kde pracujem od minulého roka ako dobrovoľný osobný expert. Ide o prevenciu duševného zdravia na stredných školách. Tento projekt pozostáva z 3och blokov: 1. Zoznamovanie 2. Vzdelávanie  3. Osobný príbeh človeka so zažitou skúsenosťou s duševným ochorením. Trvá to od 8.00 […]

Read More