Reakcie

Chvíľu mi to trvalo, kým som sa rozhodla, že napíšem môj názor na vaše združenie. Ja ho vnímam ako
veľké pozitívum pre jeho členov. Sme ( hovorím aj za seba a hlavne za seba) psychiatrický pacienti, ktorí
máme svoju skúsenosť s ochorením a poznáme cenu uzdravenia duše, to keď choroba ustúpi, tiež veľké
bolesti a strádania keď sa vráti. Vy sa máte vo vašom združení navzájom. Mne na nešťastie choroba
(schizoafektívna psychóza) pokračuje pre mňa nie veľmi priaznivo. Prečo to píšem ??? Keby som mala
okruh ľudí, s ktorými môžem zdieľať svoje lepšie i tie horšie chvíle, určite by mi to pomohlo. Niekedy
keď som so svojimi nevypovedanými myšlienkami sama, je mi na zúfanie. Niekedy stačí slovo. Ďakujem,
že sa venujete tejto problematike. Majka – Bratislava.