Nezábudky 2020

Nezábudka

Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú.

Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s Úniou Materských centier, s pacientskymi a neziskovými organizáciami, školami a dobrovoľníkmi zo škôl…

organizuje celoslovenskú zbierku „ Dni nezábudiek 2020“

v dňoch 7.10. – 11.10.2020 .

Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra SR.

Kúpou nezábudky podporíte zriaďovanie a činnosť občianskych  združení zaoberajúcich sa starostlivosťou o ľudí s poruchou duševného zdravia. Podporíte zmysluplné trávenie voľného času  ľudí s poruchou duševného zdravia ako aj vzdelávanie a osvetu pre  verejnosť v otázkach duševného zdravia a destigmatizácie duševných ochorení.  Potrebné je aj zriaďovanie chráneného bývania, chránených dielni, aby títo ľudia neboli zatvorení doma, osamelí, ale aby mohli tráviť čas s ľuďmi v komunitných zariadeniach, v svojpomocných skupinách, atď.

Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.