Nezábudky 2020

Nezábudka Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú. Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s Úniou Materských centier, s pacientskymi a neziskovými organizáciami, školami a dobrovoľníkmi zo škôl… organizuje celoslovenskú zbierku „ Dni nezábudiek 2020“ v dňoch 7.10. – 11.10.2020 . […]

Read More