3. stretnutie v mestskom parku

Združenie pre Integráciu , obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice. Stretnutie svojpomocnej skupiny v mestskom parku 27.7.2021 Otázka : Čím aktuálne žijem ? Do tretice, stretnutie svojpomocnej skupiny v mestskom parku.Nasadol som na bus ktorý obchádza stanicu, tak že som meškal desať minút. Meškanie neznášam, ale aspoň budem voči iným tolerantnejší. Zasa to ale […]

Read More

2. stretnutie v mestskom parku.

Združenie pre Integráciu , obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice. Stretnutie svojpomocnej skupiny v mestskom parku 20.7.2021 Otázka : Čím aktuálne žijem Po prvom stretnutí svojpomocnej skupiny mimo zaužívaného priestoru na Alejovej ulici, prišlostretnutie druhé. Zasa v mestskom parku, pri stanici. Bola aj spätná väzba a keďže sa všetcizúčastnení vyjadrili kladne, nebolo čo váhať. […]

Read More