Stretnutie v mestskom parku

Združenie pre Integráciu , obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice. Otázka : Čím aktuálne žijem ? Stretnutie svojpomocnej skupiny v mestskom parku 13.7.2021. Keďže v horúcom lete sa v našej krásnej budove nedá vydržať, nemali sme inú možnosť, akostretnutie niekde inde. Kde ? To bola zásadná otázka. Po debatách s majiteľmi chát prišieljednoduchý návrh. […]

Read More