Moje skúsenosti zo školského projektu

Moje skúsenosti zo školského projektu   Po začiatkoch v združení Irrsinnig Menschlich v Lipsku sa michalovská Integra, o. z., v roku 2006 pričinila o prenesenie projektu pre školy na Slovensko, do Michaloviec. Jeho cieľom je odbúravať predsudky voči ľuďom prechádzajúcim psychickým ochorením. Avšak nie  menej dôležité poslanie je jeho prevenčné pôsobenie s cieľom včasného rozpoznania […]

Read More

Lekárov zlákali lieky, musia ich zaplatiť

Lekárov zlákali lieky, musia ich zaplatiť BRATISLAVA. Najmenej dvesto lekárov z radov psychiatrov, internistov či kardiológov dlhé roky predpisovalo lieky, ktoré nemohli. Porušovali štátne pravidlá, ktoré určujú, aký liek sa predpisuje na akú chorobu a v akej fáze jej priebehu. Nesprávne predpisovanie neohrozovalo zdravie pacientov. Išlo o lieky, ktoré sa inde vo svete na tieto […]

Read More

Beseda s o. Slavomírom Gallikom

Beseda s o. Slavomírom Gallikom OZ Pohľad zorganizovalo dňa 13. 2. 2010 besedu s gréckokatolíckym kňazom Slavomírom Gallikom na tému Katolícka cirkev a duševné zdravie. o. Slavomír vo svojej úvodnej prednáške predstavil zúčastneným niekoľko myšlienok sv. Gregora Naziánskeho, ktorý je považovaný za jedného z najväčších cirkevných otcov Východu. Spomínaný svätec bol známy zakladaním nemocníc pre […]

Read More

Cesta necesta do Legnavy

Cesta necesta do Legnavy Už dlhšie sa mi vnútorne pripomínalo predsavzatie navštíviť niekoľko mojich priateľov- klientov Domova sociálnych služieb Legnava. Večer som si teda pripravil veci na cestu, zistil spoje a zavrel spokojne oči. Nenašiel som ale pokoj, bol som rýchlo konfrontovaný so svojim predsavzatím aspoň raz v týždni uskutočniť lesnú zdravotnú túru. Po chvíľkovej […]

Read More

Dajme stop stigme

DAJME STOP STIGME Liga zahájila destigmatizačnú a preventívnu kampaň Žijeme v 21. storočí, vedci dokážu transplantovať srdce alebo skúmať Mars,     a predsa ešte stále verejnosť verí v mýty a nepravdy o duševných poruchách. Zdrojom týchto stereotypných predstáv o ľuďoch trpiacich duševnou poruchou je nevedomosť a strach z duševnej poruchy a jej nositeľov. Pritom psychické problémy sa týkajú každého z nás a v extrémnej  […]

Read More

Podporované bývanie

Predstava občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad o podporovanom bývaní.   Názov projektu: Vytvoriť a zároveň udržať podporované bývanie a chránené dielne pre psychiatrických pacientov a tým prispieť k zlepšeniu kvality ich života.   Problém: Členovia občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – POHĽAD, ktoré je pacientskou organizáciou, sú väčšinou na invalidnom dôchodku pre […]

Read More

Zbierka Dni nezábudiek 2009

Projekt občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia POHĽAD pre Dni nezábudiek Cieľová skupina Psychiatrickí pacienti, väčšinou invalidní dôchodcovia, ktorí sú väčšinou izolovaní v domácom prostredí, alebo sú síce zapojení do komunitnej starostlivosti v stacionároch a rehabilitačných strediskách, ale potrebujú byť zapojení do aktívneho života v spoločnosti prostredníctvom rôznych aktivít, práce v chránených dielňach, či iných formách sebarealizácie. Analýza […]

Read More

Výročná správa za rok 2008

Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad The civical association for integration, innovation and development of health mental – Angle  Vznik: január 2001   Združenie Pohľad tvoria ľudia prechádzajúci psychickými problémami, sympatizanti i čestní členovia. Vzniklo z iniciatívy ľudí reagujúcich na aktuálne celoslovenské pohyby pri transformácii starostlivosti o duševné zdravie, konkrétne so zámerom hľadania a nachádzania ciest  […]

Read More