Neverbálna komunikácia, ako si ju všímam

Neverbálna komunikácia, ako si ju všímam.
7.6.2022 svojpomocná skupina.
Všetko, čo robíme, ako hovoríme, tvárime sa, či stojíme, súvisí s neverbálnou
komunikáciou. Neverbálna komunikácia zahŕňa širokú oblasť toho, čo
signalizujeme bez slov.
Každý z nás neverbálne komunikoval už ako dieťa a to: tlieskaním,
poskakovaním, protestuje tým, že si ľahne na podlahu, ukazuje inej osobe
ukazovákom predmet v blízkosti, atď.
K neverbálnej komunikácii patria: mimika, pohľad, komunikácia dotykom teda
haptika, posturálna, gestikulácia, paralingvistika, kineztika, proxemika.
Neľakajte sa, budete aj rozumieť.
Mimika – komunikácia výrazom tváre. Mimika nás môže prezradiť pri klamaní,
alebo váhaní, mračenie sa, úsmev. Mimika spôsobuje vrásky!!!
Pohľad – Pohľadom získavame veľa informácií a veľa ich o sebe vysielame (či
už chceme alebo nie). Druhému človeku môžeme pohľadom veľmi ľahko
navodiť pocit úzkosti, presvedčenia, prosenia, upozornenia, prekvapenia, atď.
Komunikácia dotykom – Haptika – Odborníci tvrdia, že zo spôsobu podania
ruky a intenzity stisku si možno vytvoriť akú – takú predstavu o človeku. Ako
by sme teda mali podávať ruku? Priamo, nie dlaňou hore alebo s obráteným
chrbtom ruky a stisk nech je pevný, nie silný a krátky.
Komunikácia postojom – Posturálna komunikácia. Fyzickým postojom
možno prezradiť napríklad stratu záujmu ,únavy.
Gestikulácia – komunikácia prostredníctvom gest. Gestá sú mlčanlivé slová.
Gestikuláciu používajú hluchonemí ľudia. Hluchonemí „hovorili“ pomocou
prstov už pred viac ako 800 rokmi. Ich gestá sú veľmi rýchle, až 80 slov za
minútu. Gestami reagujeme na vzniknutú situáciu – napr. športovci nimi
gestikulujú svoj úspech či neúspech. Nato je však potrebný zohraný tím, resp.
dôkladný nácvik signálov.
Komunikácia pohybom (Kineztika). Čiastkové pohyby a ich koordinácia
dodávajú človeku istý šarm a eleganciu. V budúcnosti budete mať tak možnosť
jednoduchšie odhadnúť jeho momentálne psychické rozpoloženie.
Proxemika – komunikácia vzdialením a priblížením. Vo všeobecnosti
rozoznávame 4 druhy zón človeka – intímna, osobná, sociálna a verejná.

A: Neverbálna komunikácia. Všímam si ju? Ja osobne áno. Viac mi napovie ako
všetko ostatné. Pre mňa ako jednotlivca je veľmi dôležitá. Vnímam každý jeden
detail. Neverbálna komunikácia podáva informácie o emóciách, pocitoch a vyjadruje čo si jednotlivec myslí. Neverbálna komunikácia hrá v našom živote
obrovskú úlohu. Už medzi ľuďmi sa hovorí: Nie je dôležité čo povieš, ale ako to
povieš! Podľa profesora psychológie Alberta Mehrabiana až 55 percent má
neverbálna komunikácia, 38 percent tón a hlas, 7 percent slová… inak povedané
93 percent komunikácie vysielame inak, než slovne.

B: V umení sa napr. sochár snaží zachytiť výraz tváre. Prívrženci antického štýlu si
vzali za vzor reč veľkých Aténskych rečníkov – bol atakovaný. Už pred našim
letopočtom jestvovala neverbálna komunikácia – dorozumievanie pri love napr..
Ľudia, ktorí maľujú iba pre potešenie majú vraj podobné pocity ako mal Picasso.

C: Neverbálna komunikácia sa prejavuje aj pri maľovaní, v architektúre alebo pri
športe – povzbudzovanie, trúbenie… Ďalej zvieratá cítia, ak je človeku zle, alebo
hrozí nebezpečenstvo – vtedy napr. prestane žrať (aj taký zajac)

D: Pri tancovaní sa prejavuje príťažlivosť a tak, prebieha to v osobnej zóne. Ďalej
sa neverbálna komunikácia nachádza aj pri improvizácii u gitaristov –
jazzových, bluesových. Mravce sa vedia dorozumieť chemicky, vylučujú
množstvo rôznych látok. V medziľudských vzťahoch nastáva často láska na
prvý pohľad.
E: Hudobníci ak chcú niekoho odstaviť, otočia sa chrbtom a povedia si tóninu.

F: Ak sa priateľ cíti dobre, tak mi stisne ruku, ja som dosť nesmelá stískať ruku,
mám s tým zlu skúsenosť, dotyčnému sa to nepáčilo tak som to nerobila.

G: Deti od malička neverbálne komunikujú, skáču, keď majú radosť, tlieskajú…
Keď som bola mladá, mala som dlhé husté vlasy a chlapci ma ťahali za vrkoč.
Dosť som sa hnevala, ale bolo mi povedané, že to robia preto, že sa im páčim.

H: Mám psa – vlčiaka, ak mi podá labku, znamená to servus, keď ma oblíže – je to
ako pusa, že ma má rada, praje si aby bol veselý. Pes mi dáva veľa energie.

I: Už dávnejšie som čítal knihu Myšlením k bohatství – boli tam zaujímavé názory
aj k neverbálnej komunikácii. Ak urobí niekto gesto, kladiem si otázku – čo to
bolo, čo tým chcel povedať. Ak pozriem na niekoho, vidím či so mnou súhlasí,
ak nie – potom sa stiahnem z témy. Stáva sa mi aj to, že človek prejde
z obranného mechanizmu do fázy, keď sa úplne otvoril. V FBI sú ľudia, ktorí
stoja za sklom miestnosti, kde prebieha výsluch a vedia povedať, kedy
vypočúvaný klame. 95 percent informácií čerpám z neverbálnej komunikácie, 5
percent z verbálnej. V jednej francúzskej banke chceli zvýšiť príjmy, tak naučili
zamestnancov aby vyžarovali niečo ako mám ťa rád, nechcem s Tebou prestať
komunikovať, krátko nato sa tržby zvýšili rádovo. (marketingová komunikácia)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.