Zlomyseľnosť

A: Všetci vieme,že zlomyseľnosť je zlá vlastnosť.,ktorá neprinášaúžitok nikomu.Zlomyseľnosť je veľmi bolestivá pretožeubližuje, zraňuje.Za zlomyseľného človeka je potrebné modliť sa. B: Zlomyseľnosť sa každému vráti. Prežila som zlomyseľnosť, lebo somna psychiatrii vedená. Povzniesla som sa nad tým. C: Prežila som zlomyseľnosť, škodoradosť, nechcem ju robiť, leboviem, že čo človek dáva aj dostáva. Snažím sa s […]

Read More

Moja obľúbená báseň, pieseň, báj, poviedka

17.5.2022 Moja obľúbená báseň, pieseň, báj, poviedka..Dlhšie pripravované stretnutie sa napokon uskutočnilo. Pre covid meškalo viac ako rok, ale všetkodozrelo ako hrozno a iste uznáte že dozreté plody sú najchutnejšie. Také bolo aj naše stretnutie.Skupina si pozvala Oľgu Szelesovú, ktorá bola a stále je, literárne činná. Predniesla nám svojebásne : Prosbička o pokoj medzi nami, […]

Read More

Ako vnímam životný štýl 21. Storočia, čo ma priťahuje a čo ma odpudzuje.

Stretnutie Alejová, utorok 10.5.2022Téma: Ako vnímam životný štýl 21. Storočia, čo ma priťahuje a čo ma odpudzuje.Ako si vybrať ten správny životný štýl. Ako reálne žijeme? Čomu sa najčastejšie venujeme a ako vyzerá náš bežný deň. Po akom živote túžite? Aký je váš životný rytmus? Tieto otázky sú na samostatnú úvahua stretnutie Venujeme sa otázke […]

Read More

Čo vo mne evokuje slovo stôl ?

Stretnutie svojpomocnej skupiny 3.5.2021Čo vo mne evokuje slovo stôl ?A/ Evokuje vo mne drevo.Schádza sa pri ňom rodina a modlíme sa pred jedlom.Je viac účelný, na čítanie, písanie, jedlo, omša..Je štvorhranný. Je to číslo plnosti.Štyri nohy majú zvieratá.Je tu pre rodinu a priateľov. Je vždy k dispozícii.B/ Pokiaľ sa rodina nestretne za rovnakým stolom, vadiť […]

Read More

Nové číslo účtu

Milí priatelia OZ Pohľad, naši príbuzní,známi, sympatizanti! OZNAMUJEME Vám naše nové číslo účtu a to z dôvodu migrácie t.j. / zlúčenia OTP Banky /, v ktorej sme mali predošlý účet s ČSOB Bankou, takže náš nový účet je: SK83 7500 0000 0040 3007 1617.   PS:  Pre zjednodušenie prechodu na nové číslo  účtu nám ČSOB Banka […]

Read More