Nové číslo účtu

Milí priatelia OZ Pohľad, naši príbuzní,známi, sympatizanti! OZNAMUJEME Vám naše nové číslo účtu a to z dôvodu migrácie t.j. / zlúčenia OTP Banky /, v ktorej sme mali predošlý účet s ČSOB Bankou, takže náš nový účet je: SK83 7500 0000 0040 3007 1617.   PS:  Pre zjednodušenie prechodu na nové číslo  účtu nám ČSOB Banka […]

Read More