Čo sa mi páči na ľuďoch.

Združenie pre Integráciu , obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice. Stretnutie svojpomocnej skupiny na Alejovej 5 19.10.2021 Otázka: čo sa mi páči na ľuďoch? A: Mala som prísnu mamu. Mama však vedela ponúknuť stále niečo, bola pohostinná. Mala som učiteľku ruštiny kt. bola pekná a vedela naučiť. Z ruštiny som mala jednotku. Keď máte správneho prísneho […]

Read More

Nezábudka

Nezábudka Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševnéhozdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôžeexistovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú.Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s Úniou Materských centier, spacientskymi a neziskovými organizáciami, školami a dobrovoľníkmi zo škôl…organizuje celoslovenskú zbierku „ Dni nezábudiek 2021“ v dňoch 6.10. – 10.10.2021 […]

Read More