Nezábudka

Nezábudka

Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného
zdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže
existovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú.
Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s Úniou Materských centier, s
pacientskymi a neziskovými organizáciami, školami a dobrovoľníkmi zo škôl…
organizuje celoslovenskú zbierku „ Dni nezábudiek 2021“

v dňoch 6.10. – 10.10.2021 .
Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra SR.

Kúpou nezábudky podporíte zriaďovanie a činnosť občianskych
združení zaoberajúcich sa starostlivosťou o ľudí s poruchou
duševného zdravia. Podporíte zmysluplné trávenie voľného času ľudí
s poruchou duševného zdravia ako aj vzdelávanie a osvetu pre
verejnosť v otázkach duševného zdravia a destigmatizácie duševných
ochorení. Potrebné je aj zriaďovanie chráneného bývania, chránených
dielni, aby títo ľudia neboli zatvorení doma, osamelí, ale aby mohli
tráviť čas s ľuďmi v komunitných zariadeniach, v svojpomocných
skupinách, atď.

Ďakujeme.
OZ Pohľad Košice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.