Nezábudka

Nezábudka Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševnéhozdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôžeexistovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú.Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s Úniou Materských centier, spacientskymi a neziskovými organizáciami, školami a dobrovoľníkmi zo škôl…organizuje celoslovenskú zbierku „ Dni nezábudiek 2021“ v dňoch 6.10. – 10.10.2021 […]

Read More