Zbierka Dni nezábudiek 2009

Projekt občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia POHĽAD

pre Dni nezábudiek

  1. Cieľová skupina

Psychiatrickí pacienti, väčšinou invalidní dôchodcovia, ktorí sú väčšinou izolovaní v domácom prostredí, alebo sú síce zapojení do komunitnej starostlivosti v stacionároch a rehabilitačných strediskách, ale potrebujú byť zapojení do aktívneho života v spoločnosti prostredníctvom rôznych aktivít, práce v chránených dielňach, či iných formách sebarealizácie.

  1. Analýza problému

Zo skúseností pacientskych organizácií je zrejmé, že ľudia, ktorí postupne pod vedením skúsených lektorov rozvíjajú v sebe svoje vlohy v aktívnej tvorivosti pre kolektív, dosahujú postupne lepšiu kvalitu života a tým pádom aj rozvoj duševného zdravia. Tí, ktorí zostali v rovine pasívneho prijímania starostlivosti, ale neprispeli k zlepšeniu kvality svojho života, zostali v kruhu tých istých zdravotných a sociálnych problémov. Týmto ľuďom sa tak nedostáva potrebného naplnenia, ktoré hľadajú a sklamaní odchádzajú zo združení.

  1. Ciele projektu

Snahou občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – POHĽAD je vytvoriť adekvátne podmienky pre život psychiatrických pacientov v Košiciach, aby mohli byť integrovaní do spoločnosti. Finančné prostriedky získané prostredníctvom projektu Dni nezábudky chceme použiť na zriadenie chráneného bývania pre túto skupinu obyvateľstva. Máme sľúbenú finančnú pomoc od orgánov samosprávy v Košiciach na realizáciu tohto projektu. Po realizácii tohto zámeru chceme vytvoriť chránené dielne, aby si mohli psychiatrickí pacienti vyskúšať svoje možnosti v pracovnej aktivite. Na to bude potrebné vytvoriť tím odborníkov zo zdravotnej a sociálnej sféry, čo si bude vyžadovať isté náklady. Takisto chceme zapojiť do tohto projektu dobrovoľníkov, ktorí tak budú mať možnosť pomôcť hendikepovaným ľuďom.

Ing. Pavel Hric

Predseda OZ POHĽAD

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.