Podporované bývanie

Predstava občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad o podporovanom bývaní.   Názov projektu: Vytvoriť a zároveň udržať podporované bývanie a chránené dielne pre psychiatrických pacientov a tým prispieť k zlepšeniu kvality ich života.   Problém: Členovia občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – POHĽAD, ktoré je pacientskou organizáciou, sú väčšinou na invalidnom dôchodku pre […]

Read More

Zbierka Dni nezábudiek 2009

Projekt občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia POHĽAD pre Dni nezábudiek Cieľová skupina Psychiatrickí pacienti, väčšinou invalidní dôchodcovia, ktorí sú väčšinou izolovaní v domácom prostredí, alebo sú síce zapojení do komunitnej starostlivosti v stacionároch a rehabilitačných strediskách, ale potrebujú byť zapojení do aktívneho života v spoločnosti prostredníctvom rôznych aktivít, práce v chránených dielňach, či iných formách sebarealizácie. Analýza […]

Read More