Výročná správa za rok 2008

Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad The civical association for integration, innovation and development of health mental – Angle  Vznik: január 2001   Združenie Pohľad tvoria ľudia prechádzajúci psychickými problémami, sympatizanti i čestní členovia. Vzniklo z iniciatívy ľudí reagujúcich na aktuálne celoslovenské pohyby pri transformácii starostlivosti o duševné zdravie, konkrétne so zámerom hľadania a nachádzania ciest  […]

Read More