Výročná správa za rok 2008

Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad

The civical association for integration, innovation and development of health mental – Angle

 Vznik: január 2001

 

Združenie Pohľad tvoria ľudia prechádzajúci psychickými problémami, sympatizanti i čestní členovia. Vzniklo z iniciatívy ľudí reagujúcich na aktuálne celoslovenské pohyby pri transformácii starostlivosti o duševné zdravie, konkrétne so zámerom hľadania a nachádzania ciest  zlepšovania  duševného stavu svojho i ostatných, majúcich takúto potrebu.

Náplňou našej činnosti je vzájomná pomoc i podpora v otázkach fyzického, duševného i duchovného zdravia, vzťahov, bývania, podpora v stigmatizácii i častej izolovanosti od spoločnosti. Snaha o individuálny rozvoj tvorivých schopností a vnútorného potenciálu pre radosť svoju i osoh celej spoločnosti.

Z činnosti za minulé roky možno spomenúť vydávanie časopisu, realizáciu projektu návštev v rodinách s chorým človekom, účasť na školskom projekte v Integre Michalovce, výlety za poznaním i kultúrou. Pravidelné širšie spoločné stretávanie raz do týždňa i častejšie užšie vzájomné. Návštevy počas nemoci v nemocniciach alebo v domácom prostredí.

 

Činnosť združenia  bola v roku 2008 značne poznačená vynútenou prestávkou lídra združenia v aktívnej činnosti.

° Za tento rok ale pretrvala pravidelná návšteva v DSS Kráľovce, Legnava i Stropkov.

°°Pravidelné pondelkové stretnutia starých členov prestali, v prenajatých priestoroch sa  stretávala nezávislá novo-formujúca skupina s novým lídrom.

 

 

°Táto návštevná služba v zariadeniach DSS je ešte len na začiatku svojej cesty. 8-ročné skúsenosti ale ukazujú na potrebu ľudí v týchto mega-domovoch po porozumení a stretávaní sa s ľuďmi zvonku. Tiež tým, ktorí túto návštevnú službu uskutočňujú, dáva táto činnosť zmysluplnosť života a liečivý pocit užitočnosti.

 

°°Skupina tvorená ľuďmi so skúsenosťou s psychickým problémom pretrvala ťažké začiatky, upevnila sa a našla iné priestory na stretávanie. Ako druhá svojpomocná skupina takého zloženia v 300-tisícovom meste má ťažkú pozíciu pre svoju existenciu, aj preto bola urobená neformálna dohoda o prípadnej vzájomnej pomoci s jej lídrom.

 

V Košiciach 4.9.2008

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.