Podporované bývanie

Predstava občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – Pohľad o podporovanom bývaní.

 

Názov projektu:

Vytvoriť a zároveň udržať podporované bývanie a chránené dielne pre psychiatrických pacientov a tým prispieť k zlepšeniu kvality ich života.

 

Problém:

Členovia občianskeho združenia pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia – POHĽAD, ktoré je pacientskou organizáciou, sú väčšinou na invalidnom dôchodku pre dlhodobé psychické ochorenie. Ich hlavné problémy sú: nedostatok sociálnych kontaktov, nečinnosť, apatia, izolácia, pocity menejcennosti, čo často vedie k depresívnemu prežívaniu a spomenuté príznaky sa prehlbujú a môžu viesť k recidívam choroby. V Košiciach máme vybudované denné stacionáre aj rehabilitačné centrum, chýba však možnosť odskúšania si vlastných síl pri kontakte s prácou na 16 hodín týždenne.

 

Zámer:

Na prekonanie tejto pasivity chceme poskytnúť danej skupine ľudí rôzne výrobné aj intelektuálne činnosti pod vedením lektorov i vzájomným samovzdelávaním. Je známe, že takéto činnosti upokojujú a prinášajú radosť, čím prispievajú k rozvoju duševného zdravia. Zároveň napomáhajú aj integrácii pacientov do spoločnosti.

 

Cieľ:

Prenajatie malometrážnych bytov na účely podporovaného bývania, kde by boli vytvorené adekvátne podmienky pre život psychiatrických pacientov s možnosťou vytvorenia chránených dielní.

 

Financovanie:

  1. Z prostriedkov Magistrátu mesta Košice
  2. Z prostriedkov Košického samosprávneho kraja
  3. Zo súkromných zdrojov

Úlohy:

  1. Prekonzultovať s Dr. Dudovou finančný plán tejto akcie, či je v súlade s možnosťami Magistrátu možné zabezpečiť finančné prostriedky pre podporované bývanie.
  2. Získať podporu u poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorá je potrebná na schválenie finančných prostriedkov Magistrátu pre podporované bývanie.
  3. Získať finančné prostriedky od VÚC Košice na zriadenie podporovaného bývania, keďže podľa zákona o podporovanom bývaní majú VÚC povinnosť prispievať na zriadenie tohto druhu bývania.
  4. Po realizácii tohto kroku vytvoriť podmienky pre zriadenie chránenej dielne, to znamená, vytvorenie zmluvy pre dlhodobú finančnú kontrolu, odborný dohľad na kvalitu a formy práce, ale aj pedagogický a zdravotný dozor. Na to treba viac ľudí, ktorí budú musieť byť platení.

Veríme, že naše plány a ciele sa budú môcť zrealizovať v priebehu 1 – 2 rokov aj s vašou pomocou. Uvedomujeme si náročnosť tohto podujatia, ktoré si bude vyžadovať veľa síl, námahy a času. Avšak vzhľadom k tomu, že v Košiciach žije cca 30 000 ľudí s duševnými ochoreniami, bude potrebné tento problém skôr či neskôr riešiť, pretože títo ľudia potrebujú pre svoj život vytvorené adekvátne podmienky, medzi ktoré patrí bývanie a práca. Tým sa do istej miery odbremení aj spoločnosť od finančnej záťaže, pretože psychiatrickí pacienti si budú môcť privyrobiť popri invalidnom dôchodku.

 

Ing. Pavel Hric

Predseda OZ POHĽAD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.