Project Šialený no a?

12.4.2023 na gymnáziu vo Vranove nad Topľou

Jedná sa o projekt Šialený – no a?, kde pracujem od minulého roka ako dobrovoľný osobný expert. Ide o prevenciu duševného zdravia na stredných školách.

Tento projekt pozostáva z 3och blokov:

1. Zoznamovanie

2. Vzdelávanie 

3. Osobný príbeh človeka so zažitou skúsenosťou s duševným ochorením.

Trvá to od 8.00 – 12.00, teda 4 vyučovacie hodiny. Za každým blokom je pre študentov prestávka a na záver im dávame možnosť spätnej väzby v podobe formulárov. Rozdávame im na konci balíčky 1. pomoci, kde si môžu nájsť, čo robiť v prípade, že ochorejú na duševnú chorobu,oni  alebo niekto z ich blízkych, známych a kamarátov. Toto bola moja 5 skúsenosť v praxi s triedou. Máme aj stránku, kde sú reakcie, alebo informácie o projekte. Spolu s mojím kolegom Matejom sme pracovali takto na 3och sedeniach. Bola som aj s inými kolegami, no s Matejom sa mi spolupracuje zatiaľ najlepšie, pretože je otvorený diskusii so študentmi a vie to výborne podať. Študentom sa veľmi páči, ako pracujeme, že im dávame priestor na dialóg, kde sa môžu aj oni vyjadriť, veľa sa ich pýtame a môj príbeh sa im dostáva pod kožu. Zaujímavé sú pre nich aktivity, ako prípadové štúdie o tom, ako sa správať k človeku s duševnou chorobou, alebo špagátová línia, na ktorej určujú, čo je zdravé, čo je choré a mnoho iných aktivít, napríklad zaujímavá je pre nich aj aktivita – Kde v tele sa nachádza duša?. Nerobíme to formou prezentácie, ale zapájame ich priamo do diania a dávame im možnosť nazrieť do duše človeka. Som veľmi vďačná Janke Hurovej z Integry a Igorovi Marchevkovi,, že mi dali echo, že takýto projekt existuje a mám možnosť na ňom participovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.