Aký mám vzťah k stromom. 04.04.2023

ÚVODStromy majú významné miesto v životnom prostredí a bez ich existencie by sme tuneboli ani my ľudia. O tom, že stromy vytvárajú kyslík a produkujú drevo, vie každý,no stromy majú aj ďalšie nemenej významné funkcie, ktoré si už každýneuvedomuje. A stromy, to nie sú len lesy, ale predstavujú aj veľmi užitočnúa potrebnú súčasť ulíc našich miest a obcí. Pozrime sa preto bližšie […]

Read More