Aký chcem, aby mal môj život zmysel? 18.4.2023

Michal David: Chcel bych žít, tak jak se má.

Chtěl bych žít, to každopádně
A chtěl bych růst a nezůstat na dně
Zasadit strom do své hlíny
a postavit dům a v něm byt
Jen tak jak se má
Jenom právě tak chtěl bych žít

Chtěl bych žít, měsíců fúru
A chtěl bych růst, jen rovně a vzhůru
Potkat se s nádhernou dívkou
A pak mužem své ženě být
Jen tak jak se má
Jenom právě tak chtěl bych žít.

Nechci snad příliš a nechci už vůbec málo
chci naplno žit aby žít za to vůbec stálo
Chci jenom co zmůžu sám
A na to snad právo mám, nic víc
Jak se má, jenom právě tak chtěl bych žít
Jen tak jak se má, jenom
právě tak chtěl bych žít

Chtěl bych žít, jak se jen může
A chtěl bych růst, kam dovolí kůže
Mít kupu báječných přátel
A po bouřce hájený klid
Jen tak jak se má
Jenom právě tak chtěl bych žít

Nechci snad příliš a nechci už vůbec málo
chci naplno žit aby žít za to vůbec stálo
Chci jenom co zmůžu sám
A na to snad právo mám, nic víc
Jak se má, jenom právě tak chtěl bych žít
Jen tak jak se má, jenom
právě tak chtěl bych žít

Úvod: Zmysel života

Je to pojem, ktorý nikto z nás nemôže pomenovať tou istou poučkou, lebo je to niečo, čo predstavuje pre každého z nás niečo iné. Je to niečo čo nám dáva silu napredovať v živote, rozhodnutiach a núti nás žiť naplno a pre každý deň.

U každého je zmyslom niečo iné. Zmysel života môžeme pomenovať aj ako istý životný cieľ. Zmysel života vnímam ako niečo čo nám dáva silu každý deň sa zobudiť a mať chuť pozrieť sa na svet.

Životný cieľ sa však u každého počas života individuálne mení. Pretože nemôžme mať napr. do konca života cieľ /zmysel/ kúpiť si psíka. Keď si ho už raz kúpime, tak si určíme nový cieľ, za ktorým pôjdeme. Tak si počas celého života stanovujeme ciele, ktoré nás ženú vpred . Nie všetky ciele sa však dajú hneď dosiahnuť, raz to trvá dlhšiu, inokedy kratšiu dobu – čo však neznamená, že ak sa nám nedarí . Isté veci potrebujú svoj čas.

Veľmi častým zmyslom života u mnohých, najmä starších ľudí je viera. Avšak nie každý človek sa už od narodenia stáva veriacim. U mnohých ľudí je viera dôsledkom nejakej životnej skúsenosti /napr. vážna choroba, či úmrtie blízkeho človeka/. Samozrejme, že ak je človek už od detstva vedený rodičmi k viere tak si to väčšinou zachová na celý život. U každého je však vnímanie viery individuálne.

Zmyslom života môže byť aj zdravie, šťastie, láska či rodina. Tieto štyri priority sú veľmi dôležité a mnohí ľudia si myslia, že keď majú toto majú všetko. Ono to nemusí tak byť. napr. môže sa stať, že celkom náhodou sa stane obeťou nejakej dopravnej nehody a bude napr. do konca života odkázaný na vozík a pomoc iných. Vtedy si uvedomí, že sa dá žiť aj bez 100 % zdravia, aj tak je šťastný.

Šťastie je už celkom niečo iné. Môže to byť šťastie, v lotérií, no celkom iné šťastie je narodenie dieťaťa, či spokojnosť so sebou samým. Je to asi najdôležitejšia priorita, zo všetkých , lebo, keď má človek šťastie, má vlastne všetko. Nemusí byť ani zdravý či mať rodinu.

Láska – Láska je síce dôležitá pre náš život, no nie vždy je to tá najdôležitejšia vec. Je napríklad rozdiel medzi láskou k rodičom, príbuzným, či k priateľovi. Láska k príbuzným a blízkym je veľmi dôležitá, a málokto bez nej vydrží, ale deti z detských domovov sa musia naučiť žiť aj bez tejto lásky, čo je veľmi smutné. Rodina je taktiež veľmi diskutabilná téma. Je to veľmi dôležitá súčasť nášho života, lebo každý z nás má nejakú rodinu, či už vzdialenejšiu alebo blízku. Niektorí ľudia však netúžia založiť si rodinu a radšej žijú do konca života v samote. U každého je prístup k tejto téme individuálny a v mnohom závisí aj od výchovy a od rodičov. Stále však platí, že rodina je nezmazateľná súčasť našej spoločnosti od nepamäti.

V súčasnom svete je množstvo vecí, ktoré sa môžu stať zmyslom života. Pre matku je to jej dieťa, pre alkoholika alkohol, pre podnikateľa úspech a peniaze, pre narkomana droga, pre študenta úspech, atď.

„ Každý má právo žiť, tak ako si sám vyberie a ostatní by ho nemali preto odsudzovať, ale pomôcť mu v jeho cieli ak je správny, ak nie tak ho nenútiť zmeniť sa, ale naznačiť mu správane hodnoty v smerovaní jeho života.“

1. Keď som bola mladá, málo som sa zamýšľala nad zmyslom života. Stále som premýšľala že nechcem byť v kancelárii, chcem pomáhať ľuďom. Chcem byť slušným človekom. Nerobím iným to, čo nechcem aby robili mne. Som spokojná sama so sebou. Chcem pomáhať a neposudzovať iných ľudí. Momentálne robím, to čo mám. Mám aj poradovník a knižku.

2. Vidím zmysel života v tom, čo bude. Osobný vzťah s ľuďmi a bohom. Neočakávam šťastie.

3. Do 20 rokov som nachádzal zmysel života vo frajerkách. Do 29 v peniazoch. Do 42 v láske k blížnemu. Od 42 v Harmónii so sebou. Snažím sa robiť to čo mám a nerobiť, to čo nemám.

4. Robiť niečo zmysluplné, napísať niečo, vylúštiť krížovku. Urobiť niečo podstatné: urobiť dom a zasadiť strom. Môžme mať aj dočasný zmysel: Cvičiť, nájsť na internete to čo nás zaujíma. Napríklad botanika. Bol som so spolužiakom v združení Poznaj a chráň. Hľadám pokoj vo svojom živote.

5. Ja a čo? Teraz konkrétne stagnujem. Stojím na mieste. Musíme žiť v takej krajine v akej sme. Aj od prostredia závisí zmysel života. Vidím ale svetielko nádeje, treba hľadať.

6. Ja mám zmysel života v radosti. Teším sa, lebo idem k bratovi do Prahy a veľmi sa teším že pôjdem na záhradu. Teším sa lebo mám meniny. Neskôr pôjdem bratovi na svadbu. Keď ľudí poteším, má to zmysel. Nepoznám slová nie, nemôžem, neviem, veľmi pravdepodobne nie.

7. Odovzdať lásku z generácie na generáciu. Aby ostatný mohli povedať, že som nežil nadarmo. Nezrobiť sebe tak zle, aby som nebol donútení ublížiť inému. To je všetko.

8. Dáte mi pravidlá, ako sa má žiť? Žiť treba po svojom. Ja som dospela k názoru, že už má nezaujímajú výčitky iných. ťažilo ma to, lebo ľudia chceli aby som bola vzorom. Recept života: šťastie 5pl radosť 4pl. Úsmev na tvári 10pl. pl=polievková lyžica.

9. Chcel by som aby po mne zostalo viacej dobra, ako zla. Zmysel života ešte hľadám. Zistil som, že som sociálny človek. Teraz sa učím odpúšťať, hlavne sebe.

10. Je to veľmi ťažká otázka. Byť v kolektíve, mať rodinu, dobrú prácu. Z chladným bruchom sa nemôžeme modliť. Nie jaku činnosť robiť a zdokonalovať sa. Tešiť sa z drobností . Dať peniaze chudobným. Keď namaľujem obrázok, aby bola spätná väzba. Treba upozorniť aj na chyby. Každý človek má dedičný hriech. Túžim pre pokoj duše.

11. Keď som bola mladšia a slobodná, túžila som sa vydať, mať deti – neviem prečo, ale chcela som dievčatá a mám chvála Pánu Bohu dve. Tiež som túžila bývať v meste. Manžela a dievčatá som si vymodlila a ony sa stali zmyslom môjho života. Žijem pre svoju rodinu, pre svoje deti. Napĺňajú môj život a robia ho plnohodnotným. Láska a zdravie mojej rodiny je to najcennejšie, najdôležitejšie a najzmysluplnejšie v mojom živote. Som vďačná za to, čo mám.
„Keď miluješ všetko, čo máš, potom máš všetko, čo potrebuješ.“

12. Trochu z mojej filozofie – dá sa vôbec životu vtlačiť zmysel? – myslím si,
že nie. Môj život zmysel má a ja nechcem, aby som na svoj život tlačila
v zmysle vnútenia zmyslu. Ak by som chcela, aby mal môj život zmysel,
zrejme by som celý život premrhala samotným hľadaním zmyslu. Preto
nečakám a ani nechcem, aby mal môj život nejaký zmysel. Zmysel
nachádzam v samotnom živote. Život je pre mňa dar a ja nemám
v úmysle ho premrhať. Cesta zmyslu nie je pre mňa smerodajná. Ak
chcem, aby mal môj život zmysel, robím veci, ktoré sú zmysluplné.
Chcenie samotné mi nestačí. Môžem chcieť modré z neba, ale mať ho
nikdy nebudem, lebo to pre mňa zmysel nemá. Zmysel má myslieť,
hovoriť a konať to, čo zmysel má.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.