Kedy som sa 1X zamiloval ? 16.02.2023

16.02.2023 – TÉMA: KEDY SOM SA 1X ZAMILOVAL?
ÚVOD
Kedy som bol prvý krát zamilovaný ? Prečo chlapci ťahajú dievčatá za vrkoče ?
Jedným zo znakov správania chlapcov a dievčat vo veku základnej školy je vytváranie
rodovo jednotných skupín (homogenizácia), ktorých vzťah sa často označuje ako
„segregácia“. Deti sú rozdelené do dvoch protiľahlých táborov – chlapcov a dievčat – s
vlastnými pravidlami a rituálmi správania. Zrada „vlastného“ tábora je znevažovaná a
odsudzovaná a postoj k druhému táboru má podobu konfrontácie.
Budovanie identity. Chlapci túžia byť mužmi.
Byť mužom pre chlapca znamená byť odlišný od svojej matky a chlapci rozvíjajú zmysel
pre identitu kultivovaním vedomia odlišnosti od všetkého, čo je ženské. Odpudzujú súcit,
ľútosť, starostlivosť, súlad. Nepripisujú až taký význam vzťahom s ostatnými. Chlapci
preto potláčajú túžbu stotožniť sa s mamou, v sebe rázne potláčajú akékoľvek prejavy
ženskosti (slabosť, slzy) – inak budú rovesníci „padavku“ znevažovať. V rebríčku
chlapčenskej hierarchie by jeho úroveň klesla. Prestali by s ním komunikovať. Toho sa
všetci chlapci boja, preto že im v prvom rade ide o to, byť v hierarchii čo najvyššie.
Plus a mínus sa priťahujú. Vzniká príťažlivosť z doplnenia svojho plusu. Priťahuje ich
mínus.
Ale práve tento vývoj, kedy sa chce chlapec oddeliť od všetkého ženského a plne
identifikovať s mužským, zahŕňa vznik záujmu o opačné pohlavie, prejavujúci sa akýmsi
dvorením. Celá jeho originalita je pochopiteľná, keďže ide o príťažlivosť v situácii
odpudzovania, sympatie v podmienkach segregácie. Chlapec musí dievčaťu ukázať, že
ju vyzdvihol medzi ostatné dievčatá, a upozorniť ju na seba bez toho, aby spôsobil
odsúdenie zo strany jeho rovesníkov. Dievča na to musí reagovať bez toho, aby
spôsobilo odsúdenie svojich rovesníkov. Tieto vnútorne protichodné úlohy sa riešia
systémom navonok agresívnych akcií chlapcov a obranných akcií dievčat. Pre chlapcov
je ťahanie dievčat za vlasy tradičným spôsobom, ako upútať pozornosť. Toto dvorenie
nespôsobuje žiadne vážne konflikty medzi deťmi. Od chuligánstva sa líši tým, že sa vždy
deje na verejnosti a nenesie v sebe hnev ani túžbu uraziť, aj keď vyzerá veľmi
namyslene. Dievčatá často samy, ako keby, provokovali chlapcov k takémuto prejavu
pozornosti a zosmiešňovali ich všetkými možnými spôsobmi. Sťažnosti dievčat majú
zvyčajne konotáciu upozorňovania ostatných na pozornosť, ktorú im chlapec spôsobil.
Jeho absencia môže spôsobiť, že sa dievča bude cítiť menejcenné, neatraktívne.
Zdroj: Internet.


Táto téma má aj duchovnú rovinu

Zamiloval som sa v 4. ročníku

Ťahanie za vrkoče som zažila na základnej škole, vo vyššom veku som sa na diskotékach
hanbila. Mysleli si, že som namyslená, no ja som sa hanbila

Ja som sa dievčatám nepáčil, na strednej škole som sa zamiloval


V 1. triede sa mi páčilo dievča, nevšímala si ma, inej som sa zase páčil ja a stále za mnou
chodila a niečo mi rozprávala, už tam vznikol ten vzorec povedaný v úvode

V škole bola náklonnosť k spolužiačke z mojej strany, potom som mal priateľku pred
základnou vojenskou službou a dodnes sa priatelíme

Na základnej škole sa mi páčila učiteľka, potom až do roku 2017 nič

Na strednej škole som sa zamiloval do spolužiačky, potom sa to skončilo

Mám spomienku ako som nahovoril chlapcov, aby sme dievčatá bozkávali na líce na základnej
škole, potom nám to zakázali

1x som sa zamilovala do manžela, zoznámili sme sa vďaka kalamite

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.