Ako viem pracovať so svojim hnevom? 17.1.2023

Úvod k téme: hnev je široká problematika – sú rôzne uhly pohľadu, v minulosti bol hnevnormálny, napr. N. Chruscov sa vo svojich prejavoch často oduševnil tak, že saaž hneval. Spoločnosť sa posunula, dnes, ak človek kričí, je pre okolienespôsobný, nedôveryhodný, miera tolerancie sa v našom národe zvýšila, hnevsme vytesnili, potlačili, aby sme neboli vyčlenení my. […]

Read More

Aký najintenzívnejší zážitok som zažil s priateľmi? 24.01.2023

Zmena a zasa zmena. Tak začalo naše stretnutie. Zmena nemusí byť na škodu veci,naopak. Môže priniesť nové výzvy, môže nás naučiť reagovať flexibilne a promptne.Marika prehodnotila oslavu narodenín v reštaurácii a rozhodla sa pohostiť nás nanašej základni, na Alejovej ulici. Mali sme len málo času reagovať na novú situáciu,ale podarilo sa.Keď som prišiel na stretnutie, […]

Read More