Čím mi druhí urobia radosť ? 10.1.2023

 • Pekným úsmevom napr., kamarátske stretnutia, po dlhých rokoch
 • Človek mi urobí radosť tým, že je živý, v prvom rade dobrý, ktorý ťa má rád a ty jeho, ďalej sú
  to zvieratá, stromy, príroda, pekné veci, ktoré majú pekný dizajn
 • To isté, keď je dobrá komunikácia od srdca k srdcu, aj spolupráca, maličkosti, keď mi ľudia
  trafia na nôtu
 • Keď ma niekto rešpektuje takého, aký som a nevyvyšuje sa, úsmev
 • Mne urobí radosť niekto, keď pošle pohľadnicu
 • Slušnosť, úsmev, kvietky (margarétky, kaly, antúrie), pomoc, dobré vzťahy, telefonát
 • Radosť je v tom, že človek dokáže dať, dávať a prijímať, v tom je prúdenie energie
 • Tým, že človek niekde patrí, treba si vážiť, že sme tu, usmievame sa na seba
 • Tým, že ma prijímate takú aká som, úsmevom, bezlepkové potraviny, keď sa niekto podelí
  s tým, čo má
 • Radosť je to, že mi niekto pomôže, že je dobrý kamarát, dobré medziľudské vzťahy a vzťah
  k prírode
 • Mať človeka, s ktorým sa dá dobre porozprávať
 • Radosť mi urobia, keď sa so mnou poradia, aký mám na to názor
 • Pomocou, spoluprácou, nezištná pomoc
 • Ak mi podaruje niekto, čo mi treba, pohostením a keď sa ľudia zachovajú statočne a čestne,
  aj keď ich nepoznám
 • Prítomnosť, byť v prítomnosti a 5 jazykov lásky od Garyho Chapmana
 • Opätovanie úsmevu
 • Venovanie svojho času
 • Prekvapením
 • Čajom
 • Ak im chutia moje koláčiky
 • Modlitbou
 • Prítomnosťou
 • Kúskom seba

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.