Vznik svojpomocnej skupiny

V stredu 8.1.2020 na Alejovej 5, miestnosť č.306. začala svoju činnosť svojpomocná skupina OZ Pohľad. Prvé stretnutie asi dvadsiatich ľudí sa nieslo v príjemnej atmosfére. Špecifikum svojpomocnej skupiny je v tom, že si pomáha sama, z vlastných skúsenosti. Tak tomu bolo aj na úvod. Všetci mali priestor vyjadriť sa, ako prežil/a sviatky a čo im z nich najviac utkvelo v pamäti. Spolu, pri počúvaní, sme prežili smutné aj veselé chvíle každého prítomného. Na konci sa hlasovaním rozhodlo o budúcich témach. Dňa 14.1.2020 o 14:30 hod. bola téma psychohygiene. Čo robím, aby som sa cítil lepšie ? Na túto otázku odpovedal každý kto príšiel a obohatil tým ostatných. Diskusia bola bohatá, Vzájomne sme sa poučili, hudba M. na gitare v rámci 15 min. prestávky bola perfektna – ralaxačná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.