Spolutvorba 8.11.2023

Sedemnásť je presne. Stretnutie na Alejovej, 8.11.2023.


Návšteva péér konzultantov pre Východ. Vyhodnotenie projektu LDZ – Spolutvorba.
Tento deň bol pre naše združenie výnimočný. Hostili sme novú vlnu v oblasti duševného zdravia.
Samozrejme myslím spomenutých péér konzultantov. Keďže sme asi poslední v Európe, čo také niečo
štartuje, poznáme už skúsenosti iných a na nich môžeme stavať. To je určite výhoda. Držíme im palce.
Boli sme tiež oboznámení s výsledkami projektu Spolutvorba. Kto nevie o čo ide, poviem len krátko…
Liga za duševné zdravie chcela zmapovať potreby v regiónoch. Priamo z prvej ruky, od ľudí so
skúsenosťou s duševným ochorením. Chcela vedieť čo ich trápi a čo je zdravé. Potom robiť projekty,
podľa týchto zistených skutočností. Všetko sa podarilo a už sú zrejme prvé celoštátne výstupy. Veru,
veľmi vzácne informácie.
Je také príslovie. Nepýtajte sa ľudí čo chcú, lebo oni nevedia, čo chcú. Tu sa ale veci jasno pomenovali.
Ako prvá potreba bola zistená : Osveta spoločnosti, destigmatizácia duševných ochorení. Druhá :
Možnosť stretávať sa s ľuďmi s podobnými problémami. Ako tretia potreba bola zistená : Dostupnosť
odborníkov, viac času na klienta, pacienta.
Na základe týchto analýz sa dal do pohybu projekt Klubov Nezábudka. Vzniknú po celom Slovensku a
veru, nie len v krajských mestách. Budú ho viesť ľudia so skúsenosťou, oni budú robiť program. Tak že
zodpovednosť je veľká. Ale kto má rád takéto výzvy, ten si užije.. Získa skúsenosti a zažije radosť z
tvorby.
V našej miestnosti máme miesta dosť, ale tento krát to bola naozaj fuška. Keď som prišiel o pol štvrtej do
združenia, Marika a Aja už dávno pracovali s pohostením. Potom ešte s kávou a čajom pre tých, čo
postupne prichádzali. Postupne sa míňali stoličky a z druhej miestnosti sme napokon doniesli všetky, čo
sme mali. Všetky do jednej boli obsadené. Ak by prišiel ešte niekto, musel by stáť. Ale, neprišiel nikto
ďalší. Našich členov bolo jedenásť, päť bolo peer konzultantov a prišiel ešte jeden vzácny hosť, prvá
zakladateľka združenia pre ľudí so skúsenosťou v Košiciach Drahoslava Kleinová. Tak nás bolo
sedemnásť. Každý vedel, že je to plný počet.
A poviem vám, atmosféra bola výnimočná. My sme ďakovali, oni ďakovali. Tak sme napokon aj s takouto
vďakou odišli. Výborný deň.

Zvukový záznam:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.