Spolutvorba 8.11.2023

Sedemnásť je presne. Stretnutie na Alejovej, 8.11.2023. Návšteva péér konzultantov pre Východ. Vyhodnotenie projektu LDZ – Spolutvorba.Tento deň bol pre naše združenie výnimočný. Hostili sme novú vlnu v oblasti duševného zdravia.Samozrejme myslím spomenutých péér konzultantov. Keďže sme asi poslední v Európe, čo také niečoštartuje, poznáme už skúsenosti iných a na nich môžeme stavať. To je […]

Read More