Aká činnosť mi zvyšuje pocit vlastnej hodnoty ? 9.5.20203

ZDRUŽENIE PRE INTEGRÁCIU OBNOVU A ROZVOJ
DUŠEVNÉHO ZDRAVIA – STRETNUTIE SVOJPOMOCNEJ
SKUPINY OZ POHĽAD, ALEJOVÁ 5, 2. POSCHODIE

UTOROK 09.05.2023, 13:30 P.M.

TÉMA – AKÁ ČINNOSŤ MI ZVYŠUJE POCIT VLASTNEJ

HODNOTY?

ÚVOD:

AUTOR: Heinz Peter Röhr: TITUL: Nedostatočný pocit vlastnej
hodnoty:

1. V minulosti som si vytváral veľkolepé plány s nádejou, že
ak ich uskutočním, vtedy budem NIEKTO. Mal som totiž
permanentný komplex menejcennosti. Vnímal som svoju
nízku hodnotu, najmä ak som stretal úspešných.
Postupne som začal viac riešiť aktuálne úlohy a problémy.
Prestal som sa im vyhýbať a sústrediť sa na ďalekú krásnu
budúcnosť. To mi prinášalo zvyšovanie pocitu vlastnej
hodnoty. Bol som stále viac so sebou, nemusel som pred
sebou utekať. Výčitky sa zmenšovali.
Pokračoval som takto ďalej. Cesta sa mi osvedčila a stále
viac potvrdzovala jej správnosť. Som stále viac v
prítomnosti a nie v plánovaní vzdušných zámkov. Snažím
sa robiť to čo mám a nerobiť, to čo nemám. Rezervy : Je
ale stále čo zlepšovať. Život mi kladie stále ťažšie úlohy.
Zvyšuje level. Snažím sa pred úlohami dňa neuhnúť.
Občas ale nenájdem odvahu a problém odložím. Zaplatím

za to stratou vnútorného pokoja. Tým čo je pre mňa
vzácnou cennosťou.


2. Čítal som príhodu o istom vysokopostavenom človekovi,
ktorý raz prechádzal v sprievode svojich kolegov po
meste. Zrazu šli okolo opilca, ktorý sa potácal. Ľudia
vrátane tých ktorí sa považovali za kresťanov,  si z neho
robili posmech. V tom tento vysokopostavený a vysoko
vážený človek pristúpil k opilcovi, vzal ho za ruku, milo sa
mu prihovoril, objednal mu taxík a nechal ho doviezť
domov. Keď sa ho pýtali, kto to bol, odpovedal: „Môj otec!“
Aj keď, samozrejme, jeho alkoholizmus, ani jeho správanie
neschvaľoval, ako osoba mal pre neho vysokú hodnotu. A
to nielen ako jeho otec, ale vôbec ako človek.


3. Jeden autor sa stretol raz v indiánskej rezervácii v Južnej
Dakote medzi tamojšími Indiánmi – kresťanmi s jedným
zaujímavým pozdravom. Jeden človek pristúpil k druhému,
poklonil sa mu a povedal: „Boh vo mne zdraví Boha v
tebe!“


4. Ten kto ma lepšie pozná vie, že som detailistka. Ak niečo
organizujem, viem to naplánovať do detailov. Napr. keď
moja mladšia dcéra išla prvýkrát na 1.sv.prijímanie, ani
neviem ako a som povybavovala a zorganizovala celý
priebeh tejto slávnosti úplne sama bez akejkoľvek pomoci
iných rodičov.
Aj moja rodina vie, že keď sa blíži leto, viem naplánovať
aktivity na celé leto do detailov. Teraz naposledy oslávila
moja mamka 70.narodeniny…neviem kde sa to vo mne
vzalo, ale tak ako som naplánovala prekvapenia pre ňu,
mňa samú veľmi prekvapilo a potešilo. Takže, jedným
slovom povedané, pocit vlastnej hodnoty mi zvyšuje moja
vlastnosť naplánovať veci do detailov. Pocit dobre
vykonanej práce.


5. Pocit vlastnej hodnoty mi zvyšuje prechádzka v lese. Keď
vstupujem do lesa, cítim sa maličká, keď z neho
vychádzam, mám pocit, že som načerpala, narástla. Zeleň
na mňa vplýva blahodarne, rovnako ako čerstvý vzduch.

Ďalšia činnosť a to nie v poradí dôležitosti, je, ak niekomu
skutočne pomôžem, vtedy mám pocit užitočnosti a znova
rastiem. Túto moju ďalšiu činnosť nezvyknem robiť často,
ale naozaj stojí za to vyjsť na horu, ktorá je riadne vysoká
a ten výhľad z nej je povznášajúci a takisto pocit, že som
prekonala svoju komfortnú zónu. Šport je tiež fajn, na
smart hodinkách si nastavím cieľ a keď ho prekonám čo
len o trochu, som rada. Pochvala od druhého človeka mi
pôsobí ako balzam na dušu, zvyšuje mi hodnotu a viac si
verím.


6. Baví ma pletenie, varenie.


7. Spev, vtipkovanie, prítomnosť (človeka k človeku), výšivka
a trefné slovo, pomoc.


8. Seba hodnotu mi zvyšuje, keď niečo nevie urobiť mama
a urobím to ja, hudba, keď hrám na gitare a učím sa, baví
ma aj grafika na počítači.


9. Práca v záhrade, drobnosti, vzťah k Bohu, človek sa rodí
s prirodzenými funkciami – R. Descartes, maľovať obrazy,
odprevádzať brata.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.