Aká činnosť mi zvyšuje pocit vlastnej hodnoty ? 9.5.20203

ZDRUŽENIE PRE INTEGRÁCIU OBNOVU A ROZVOJDUŠEVNÉHO ZDRAVIA – STRETNUTIE SVOJPOMOCNEJSKUPINY OZ POHĽAD, ALEJOVÁ 5, 2. POSCHODIE UTOROK 09.05.2023, 13:30 P.M. TÉMA – AKÁ ČINNOSŤ MI ZVYŠUJE POCIT VLASTNEJ HODNOTY? ÚVOD: AUTOR: Heinz Peter Röhr: TITUL: Nedostatočný pocit vlastnejhodnoty: 1. V minulosti som si vytváral veľkolepé plány s nádejou, žeak ich uskutočním, vtedy budem NIEKTO. Mal som […]

Read More