Spolutvorba

Projekt SPOLUTVORBA

V rámci nášho združenia som sa dostala do projektu
organizovaného Ligou za duševné zdravie – Spolutvorba. Tento
projekt beží od septembra r. 2022. Po celom Slovensku bolo
zorganizovaných asi 1000 stretnutí. Liga má v súčasnosti 300
zamestnancov. Chystá sa obrovská reforma v oblasti
duševného zdravia. Tlaky idú zdola od pacientov smerom cez
sestričky, lekárov, úrady, mestské zastupiteľstvá, kraje až po
najvyšších predstaviteľov štátu.
Bola vytvorená pozícia Peer konzultant, ktorý má za úlohu byť
rovnocenným partnerom ako pre lekára, tak pre pacienta
v zotavovaní. Človek, ktorý má zažitú skúsenosť s duševnou
chorobou môže túto prácu vykonávať. Podmienka je práve táto
skúsenosť – plus jeho zdravotný stav je stabilizovaný.
Lekár, sestrička, pacient, alebo ktokoľvek v celom systéme nie
je viac, ani menej. Peer nevykonáva služby upratovacie, ani
nezodpovedá za stav pacienta. Je pomocníkom v zotavovaní,
akýmsi sprievodcom duševného zdravia. Svojou skúsenosťou
má predpoklad pochopiť pacienta, ktorý nie je stabilizovaný,
často nemá na koho sa obrátiť. Môže byť pomocníkom aj
v domácom prostredí, terénnym pracovníkom, ktorý ide tam,
kde ho potrebujú, kde nemôže ísť lekár, sociálny pracovník,
alebo človek, ktorého práve tento pacient stratil. Peer
konzultant je oporou, človek, ktorý vníma a empaticky počúva
pacienta, vedie s ním dialóg a komunikuje svoju skúsenosť
s človekom, ktorý je na tom horšie ako on sám. Preto si zaslúži
rovnocenné miesto v systéme ako lekár, politik, či zdravotná
sestrička. Nikto sme sa nenarodili preto, aby sa systém
zneužíval. Nie systém je chybný, často zlyhávame ľudsky, ale aj
kapacitne. Peer je na to, aby sprevádzal pacienta na ceste
k zotaveniu z choroby. No tiež je len človek, ktorý je zotavený z
choroby, preto si zaslúži ľudskosť a ústretovosť, ako ktokoľvek iný, pretože všetci sme v prvom rade ľudia, až potom
pracovníci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.