Oznámenie

Milí priatelia, príbuzní, známi, atď.  Želáme Vám, Vaším príbuzným, známym…. krásne,
pohodové a hlavne zdravé dni.
Zasielame Vám Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2022 pre Združenie pre
integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice. / ďalej Pohľad Košice/. 2 %
nám môžete poukázať do konca apríla 2023.
Toto tlačivo nájdete na našej internetovej stránke link:

2%

Ak nemáte nikoho, komu by Ste poukázali svoje 2 % z dane za rok 2022 prosíme
poukážte nám ich. Podporíte tým integráciu osôb, ktoré sa samostatne nedokážu integrovať do
spoločenského, kultúrneho, bežného života, atď.
Ak Ste už poukázali svoje 2 % z dane za rok 2022 a chcete nám pomôcť pri našich platbách
za zvýšených nákladoch na prenájom priestoru v ktorom sa stretávame  a na iné nevyhnutné
náklady, môžete  nám pomôcť aj zaslaním akejkoľvek sumy na náš účet v ČSOB Banke, za
čo Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.
Naše číslo účtu v ČSOB Banke je : SK83 7500 0000 0040 3007 1617 / ak sa rozhodnete, 
nám zaslať akúkoľvek sumu na účet prosíme do kolónky informácia pre príjemcu nám
napíšte  svoje meno a priezvisko – finančná podpora/. 
naša inter. stránka je: pohlad.eu / na tejto stránke sú naše aktivity, témy a odpovede členov
OZ Pohľad pri stretnutiach našej svojpomocnej skupiny.
naša faceobooková stránka je : pohlad Košice,
naša emailová stránka: curilla.rajmund@atk.sk
V prípade akýchkoľvek nejasnosti, kontaktujte predsedkyňu nášho združenia:
mob. číslo: 0915 430 374.
Veľmi pekne ďakujeme.
S úctou a vďakou: OZ Pohľad Košice.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.