Čo potrebujem, aby som bol spokojný človek ?

nahrávka pre nevidiacich

Stretnutie na Alejovej. 27.9.22
Čo potrebujem, aby som bol spokojný človek ?
A/ Pokojný byt, teplú posteľ, teplý čaj a láskavých ľudí.
Poznanie Boha a vzťah s ním.
B/ Mať kde hlavu skloniť, čo do úst. Žiť v čistote, z úst len dobro.
C/ Spokojnosť v rodine. Zdravie mojich drahých.
Hudobné chvíle v rámci našej rodiny. Pokoj a radosť mi tiež dáva moje malú vnúča.
D/ Strechu nad hlavou. Potrebujem tiež súkromie a rešpektovanie mojich hraníc.
Potrebujem mať slobodu, aby ma nikto nemanipuloval.
Človeka pri sebe, aby som sa s ním pozhováral. Styčné body, aby bolo o čom hovoriť.
E/ Nič mi nechýba k šťastiu. Som spokojná. Možno prehĺbenie vzťahu s Bohom.
Uzdravenie.
F/ Opýtať sa sám seba, čo môžem urobiť, aby som bol spokojný ? Zistiť, čo mi tvorí
nepokoj. Hľadať príčinu.
Žiť v prítomnosti. Ak tam nie som, hneď obavy o budúcnosť, ťažoba z minulosti.
Tvrdím že ma nemôže urobiť šťastným nič stvorené, iba Stvoriteľ.
Hľadám pokoj v Božom slove a vlastnej modlitbe.
G/ Mám teraz pokoj. Zistila som, že on nezávisí od druhých, ale iba odo mňa. Pracujem na
sebe, je to cesta. Ak napríklad športujem som spokojnejšia.
H/Spokojný je ten, ktorému nič nechýba, nie ten čo má veľa majetku.
V poslednej dobe mám pocit, že idem po lane. Chybný krok a som dole.
I/ Berie mi pokoj, ak nie som zdravý. Potrebujem tiež porozumenie v rodine. Porozumenie
s priateľmi. Musím trošku zlepšiť komunikáciu.
J/ Myslel som si že spokojnosť príde, ak sa dobre najem. Začalo mi ale rásť brucho a prišla
nespokojnosť.
Nemôžem byť sám so sebou, prichádza nepokoj. Tiež keď som sám mimo domova.
Keď hrám na hudobný nástroj, cítim sa dobre.
K/ Cítim sa tu s vami dobre, je mi príjemne. Keď mám ale rozprávať, príde mi zle.
Chodím do stacionára, som rada že mám aktivity. Teraz čakám na výsledky zdravotných
testov. Mám z toho obavy.
L/ Som šťastný že mám kde bývať, čo jesť, peniažky na cigarety. Spokojnosť mi prináša
bicyklovanie. Jednoducho, keď som užitočný, tak som spokojný.
K spokojnosti mi prispeje dobrá kniha.

M/ V prvom rade je to zdravie. Zdravie moje aj celej mojej rodiny. Ak máme zdravie,
strechu nad hlavou, prácu, čo jesť… Čo viac si môžeme priať ?
Teplo domova, láska mojich najbližších a Božia prítomnosť, ma robia spokojnou.
Ak by som našla trocha viac času na oddych, bola by som ešte spokojnejšou.
N/ Šťastie a pokoj nečakám z okolia, ani sa naň nespolieham. Pokoj prichádza ak robím čo
mám a nerobím čo nemám. Neprichádza ak urobím čo mám, ale už ak robím čo mám.
Vtedy plyniem, bez pohnutia mysle.
Niekedy ma strhne cieľ. Pohltí ma, myslím len na neho. Mám ešte čo robiť..

Zvukový záznam:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.