Čo potrebujem, aby som bol spokojný človek ?

nahrávka pre nevidiacich Stretnutie na Alejovej. 27.9.22Čo potrebujem, aby som bol spokojný človek ?A/ Pokojný byt, teplú posteľ, teplý čaj a láskavých ľudí.Poznanie Boha a vzťah s ním.B/ Mať kde hlavu skloniť, čo do úst. Žiť v čistote, z úst len dobro.C/ Spokojnosť v rodine. Zdravie mojich drahých.Hudobné chvíle v rámci našej rodiny. Pokoj a […]

Read More