Zázrak

Stretnutie svojpomocnej skupiny cez zoom 11.1.2022. Otázka : Môj zázrak.. A/ Môj zázrak je že ešte žijem. Nemala som skoro žiadnu nádej, bola som veľmi chorá. Ďakujem že som tu s vami. Som za to vďačná Bohu. B/ Zázrak je to, že vidím. Veľmi sa to zhoršovalo, tendencia bola neúprosná. Zrazu zhoršovanie prestalo a udržalo […]

Read More

Minulosť, ako sa s ňou vyrovnávam, aby som mohol/a žiť kvalitnejšie.”

Dňa 14.12 sme mali svojpomocnú skupinu on line cez zoom.        Téma: „ Minulosť, ako sa s ňou vyrovnávam, aby som mohol/a  žiť  kvalitnejšie.”        Na úvod: Táto téma je široká. Každý z nás niečo v minulosti zažil , prekonal….        Je na nás , ako sa s tým vyrovnávame. Tu sú naše názory, postoje…… Ja […]

Read More