Opekačka

Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia             POHĽAD Košice, ul. Pekinská č.6, 040 13.        Opekačka na Hornom Bankove v Košiciach,                      konaná dňa 17.06.2016   Opekačka je akciou ako nenásilným a spontánnym spôsobom, môžeme nadväzovať kontakty, spoznávať nových ľudí, utužovať kolektív, neformálne komunikovať s ľuďmi, ktorých ešte nepoznáme, budovať vzájomne vzťahy  a hlavne ako sa integrovať […]

Read More