Útek pred sebou. Ako a prečo utekám ? Alejová 5. – Košice 23.4.2024

A: Ja som v mladosti utekal pred svojou trémou hovoriť pred ľuďmi. Musel som si definovať presne, o čo ide a vedome sa chopiť všetkých možností, aby som osobne rástol. A bola to vzrušujúca cesta seba-odhaľovania a seba-prekonávania. Kultúrne a cirkevné inštitúcie ponúkajú možnosti práce na sebe. Nezabúdajte, že bez Boha to nejde. Tak kto […]

Read More