Povedz svoj názor, počúvame ťa. Svojpomocná skupina. Košice.

Povedz svoj názor, počúvame ťa.
Svojpomocná skupina. Košice.

Píše sa rok 2001. Do miestnosti vchádza primár psychiatrickej nemocnice Pětr Nawka. Pri
stole sedia ľudia so skúsenosťou s psychickým ochorením. Od depresie po schizofréniu.
Čakajú čo povie. Ten začne hneď, ako je to možné.. Hovorí zanietene a zaujímavo.
Reforma, reforma, reforma… v tisícerých podobách. Reforma v nemocnici, reforma v
komunitnej starostlivosti, reforma v prístupe pacientov a klientov.
O pár dní už sedím v novom rehabilitačnom stredisku, okolo mňa pätnásť klientov. Práve
vzniknutá svojpomocná skupina. Naša úloha je navzájom si pomáhať, obohacovať sa
skúsenosťou i názorom druhého. Všetkých presahujúca téma je rovnaké ochorenie.
Jednoducho, určité témy sa dajú zdieľať iba s ľuďmi, ktorí majú podobné skúsenosti.
Ja moderátor, vychádzam z toho že každý človek vie, ako má žiť. Tiež vie sám, čo má
aktuálne robiť. Ide len o to, že niekedy prídu ťažké situácie. Sme dezorientovaní. Vtedy
stačí človeka vypočuť. Sám si popíše stav v ktorom je. Vypustí emócie. Nakoniec si aj sám
povie, ako bude postupovať. To je všetko…Nijaké rady, nijaké odporúčania, nijaké tlaky..
Výpoveď členov svojpomocnej skupiny.
Otázka : Na čo by mala slúžiť svojpomocná skupina ?
A) Na komunikáciu. Na spoznávanie seba i druhých. Na diskusiu o chorobe, preto že nie
som spokojný ako ju poznám.
B) Na naučenie sa komunikovať, aby som dokázal vyjadriť svoje problémy. Niekedy totiž
nepoviem svoj názor, bojím sa že ma vysmejú.
C) Aby mi pomáhala pri definovaní problémov. Ich rozpoznaní.
D) Aby som mohla riešiť problémy. Predchádzať chorobe. Oddýchnuť si duševne, poučiť
sa od druhých.
E) Aby som sa lepšie poznala. Dozvedela sa ako ma vidia druhý, potom vedela na čom
popracovať.
F) Aby som sa lepšie naučila vyjadrovať svoje názory. Mám strach hovoriť pred ľuďmi,
prečo neviem.
G) Nedokážem sa otvoriť pred jednotlivcom, v skupine to dokážem.
H) Na seba spoznávanie. Aby som lepšie dokázal bojovať s chorobou.
I) Aby ma posunula dopredu. Chcela by som dokázať otvorene hovoriť o chorobe.
J) Na riešenie problémov. Od doktorky dostanem injekciu a dosť.
K) Na riešenie problémov ktoré vyplývajú z choroby. Aby som ju spoznal. Chcem byť
zdravý.
L) Na rozpoznanie toho čo ma trápi, na jeho presné pomenovanie. Na urobenie plánu v
čase a priestore, ako problém riešiť a odstrániť. Na to, aby ma skupina nakoniec
povzbudila k prinúteniu sa, bojovať so sebou.
Keď som po 7 rokoch odišiel z Michaloviec, skúsil som na KVP v Košiciach založiť
podobnú skupinu ako tam. Podarilo sa a naše stretnutia boli určite prínosom pre každého
z nás. Trvali okolo roka.
Potom 11 rokov inej práce, najmä na sebe. Zrazu, na konci roku 2018 mi začali cez deň
samovoľne chodiť spomienky na tieto skupiny. Čudoval som sa a čudoval som sa ešte
viac, keď mi predsedníčka nášho združenia Pohľad povedala, že sme dostali od sponzora
k dispozícii bezplatne miestnosť. Nová svojpomocná skupina začala 8.1.2019.

Na začiatok sa odhlasovala presná forma spoločnej komunikácie, aby nenastával chaos.
Téma o ktorej budeme hovoriť je odhlasovaná týždeň dopredu. Na stretnutí má každý asi
5 minút, kedy mu nikto neskáče do reči. Hovorí iba on. Keď skončí, dostanú ostatní
príležitosť, na položenie otázok k tomu, čo hovoril. Keď skončia otázky, prihlási sa ďalší
záujemca o slovo. Takto sa vystriedajú všetci, zvyčajne 10 až 15 ľudí. Tým sa docieli, že
introverti aj extroverti dostanú rovnakú príležitosť, vyjadriť sa. Mnohým bolo ťažké naučiť
sa neskákať druhému do jeho názoru, nekomentovať ho, ale ho vypočuť až do konca, aj
keď je jeho názor na danú vec protichodný. Tiež sme sa pomocou tejto odhlasovanej
formy vedenia diskusie naučili neodbočovať od témy a byť tak konštruktívni. Na
počudovanie, prísnu štruktúru formy diskusie nikto nenavrhol zmeniť, každý ju postupom
času ocenil.
Postupne sme prebrali tieto témy : Čo ma robí šťastným a čo nešťastným ? Čím ma
najviac oslovuje príroda ? Čo pozerám ?- Film v hlavnej úlohe. Aký mám koníček ? Čo rád
varím a čo rád jem ? Startup- aké mám plány, ktoré neviem zrealizovať a čo neviem
zrealizovať sám, ale spoločne s inými by to šlo ? Ak mi je zle, čo robím, aby som sa cítil
lepšie ? Čo odvážne by som chcel v budúcnosti urobiť ? Aké chladené ovocné alebo
zeleninové nápoje, šťavy, polievky v tomto letnom období konzumujem? Čo pre mňa
znamenali minulé corona dni ? Čím aktuálne žijem ? Aké mám talenty ? Ako sa prejavuje
láska k sebe ? Ako relaxujem ? Kedy mi stúpa a klesá seba hodnota ? Má význam hovoriť
o svojich problémoch ? Zážitky z minulosti a ich vplyv na budúcnosť. Smrť. Priateľstvo –
aké mám s ním skúsenosti ? Kedy som šťastný ? Čo pekné som v poslednej dobe zažil ?
Z čoho mám strach a z čoho radosť ? Viem uvolniť stres a dokážem vypnúť? Ako vplýva
umenie na moju dušu a telo ? Moje hobby. Výpovede každého, z každej témy, sú
anonymne zaznamenané na našej stránke : pohlad.eu

Keď začala pandémia, naše utorňajšie stretnutia skončili. V jari zasa začali, ale v jeseni
zasa skončili. Nechceli sme to nechať tak, lebo potreba stretávať sa, bola. Keďže máme v
združení šikovných ľudí, začali sme sa stretávať cez internet, cez program Zoom. Ľudia
poväčšine majú, počítač, alebo mobil… Spočiatku sme boli traja, postupne sa pripájali
ostatní. Teraz sú pripojení skoro všetci. Ak to niekomu nešlo, navzájom sme si pomohli.
Som prekvapený čo mnohí dokázali, ak chceli. Za tých pár rokov sa skupina spoznala,
ľudia sa v nej cítia uvoľnene, hovoria smelo, čo majú na srdci. Niekedy aj to, čo nikdy
nikomu nepovedali.
Pevne verím že z príchodom jari sa zasa všetci na Alejovej stretneme znova. Ak by mal
niekto chuť, radi ho tam privítame, aj keď sa príde iba pozrieť.


Igor Marchevka Pohľad Košice

Zvuková nahrávka:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.