Európsky Zoom meeting

Dnes o 10,00 sa konal míting Európskych krajín spolu s odborníkmi a členmi pacientskych organizácií príslušných krajín. Účastných bolo približne 20 rôznych členov zo Slovenska, Maďarska, Česka, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Bulharska, Estónska, Lotyšska a Litvy.ZOOM navštívili aj odborníci z Bulharska, Srbska, Estónska a Českej Republiky.
Konferenciu otvorila mladá slečna zo Slovenska hovoriaca po anglicky. Témou bola depresia, jej korene, lekárska starostlivosť, možnosti na prevenciu.

Najskôr nejaké dáta:
Podľa svetovej zdravotníckej organizácie WHO (World Health Organisation) trpí celosvetovo duševnou poruchou 1 bilión ľudí. Z toho 5 % tvoria depresie končiace samovraždou.
Podľa inštitútu vo Veľkej Británii okrem krajín zúčastnených na našej konferencii, ktorej sa táto téma dotýka, sú ďalšími krajinami, ktoré prispievajú k tomuto nárastu z 10-ich nasledovných medzi inými aj Belgicko, Taliansko, Francúzsko, Rumunsko.
Počas konferencie sa budeme zameriavať na tieto témy:
1. Integrovaná starostlivosť o depresívnych ľudí

2. Štatistiky, informácie – dáta

3. Posilniť povedomie spoločnosti a vzdelávanie v oblasti duševného zdravia4. Práca s technológiami

V Bratislave prebehlo pacientske memorandum. 3.6.2022 sa tam bude konať svetové Fórum GLOBSEC s najvyššími politikmi. Budú tam premiéri , ministri zdravotníctva, ktorí budú rokovať o otázkach depresie a duševného zdravia. Je to jedinečná príležitosť pre každého zdôrazniť naliehavosť problému a prevencie duševných chorôb.


Ako prvý z odborníkov sa nám na dnešnej konferencii prihovoril pán profesor zo Srbska Dr. Milan LATAS z Challange University/Clinical Centre – Serbia. Ako sám povedal: „Definícia  depresie – je to psychická porucha. Z postoja lekárskej starostlivosti sa používa termín depresia. Musíme rozlišovať pojmy spoločnosť, perióda, liečba a definícia. Depresia ako ochorenie má nejaké koreňové príčiny. Otázka je, čo je depresia a čo už nie. Ak sa človek cíti zle, má zlú náladu, nemusí ísť ešte automaticky o depresiu. Koľko ľudí má depresiu, o tom nám hovoria dáta.“

Ďalšou v poradí bola pani Dr. Anne KLEINBERG z Estónska. Ako vraví: “ Je nízky rozdiel medzi možnosťami. Máme lekársku starostlivosť, kognitívno-behaviorálne techniky a psychoterapie. Čo je novou výzvou je depresia u adolescentov. Ľudia sa hanbia, že sú slabí, úroveň vedomostí o depresiách je nízka.“
Dr. Jozef Buday z Českej republiky nám povedal: „Príčiny depresie – je o nich veľa kníh, veľa literatúry sa napísalo o tom, čo depresiu spôsobuje. Najmä v Českej a Slovenskej republike je stále viac a viac ľudí odkázaných na profesionálnu pomoc. Dostupnosť pomoci je žiaľ slabá. Keď hovoríme o dospelých pacientoch čakajú v priemere 3-4 týždne na termín u psychiatra a 2-3 mesiace na psychológa, kde chodia len 2 x mesačne.Ďalšou vecou je, že váhajú, či tam vôbec majú ísť, pretože kvalitná pomoc stojí mnoho peňazí. Takže dlho čakajú a veľa platia. Farmakoterapia trvá 2-3 týždne, teda reakcia, na ktorú naskočíte.
Kolumbijská Univerzita v spolupráci s Európou a Spojenými štátmi hovorí o tzv. ECT kompenzácii, na ktorej je založený aj náš klinický program biologickej metódy, pretože čísla narastajú a my sme schopní pokryť ich behom 3 týždňov.“

Bulharsko zastupovala na konferencii Dr. Maria Petrova, ktorá nie je psychiater, ale klinická doktorka a právnička. Ako povedala: “ Depresia je veľmi hlboký sociálny denný problém, ktorým v Bulharsku trpí až 1/6 populácie. Niektorým depresiám predchádza veľmi dlhá perióda nepochopených problémov. Často sú to ľudia zahalený hanbou, miznúci ticho, považovaní za bláznivých ľudí. Primárnou pomocou je špecializovaná starostlivosť, avšak lekári v Bulharsku o tomto nevedia. Majú veľa informácií o pacientovi, ale všeobecný lekár ich neodporučí k špecialistovi, potrebujú viac informácií o pacientovi a jeho rodine, postojoch, často ani nechcú ísť k psychológovi. Ľudia idú iba k všeobecnému lekárovi, nie k psychiatrovi, ktorý sa špecializuje na tieto problémy. V dôsledku toho sa nedostanú k liečbe.“

Nasledovali združenia z Pobaltských krajín, Maďarska, Slovinska. Veľmi zaujímavý bol zástupca Slovinska, kde dojímavo hovoril o tom, ako je v Slovinsku prepojená najmä psychika a chudoba detí. Každoročne pre ne vydávajú veľmi pekné ilustrované knihy, ktoré týmto deťom pomáhajú vyrovnať sa s psychickými problémami.Na konferencii sa zúčastnili aj rôzne občianske iniciatívy a združenia – na Slovensku pôsobia medzi inými aj Prešovskí No More Stigma, zúčastnila sa aj naša Košická organizácia OZ Pohľad, ale z technických a časových príčin, nebol pre nás priestor.

Katarína Iršová

Medzinárodná Konferencia o depresii

11.03.2022
Organizované: Seesame

Zhrnutie:
Napriek faktu, že pochádzame z 10 rôznych krajín a rôznych kútov Európy, naša debata ukázala, že
problémy a ťažkosti, ktorým čelia ľudia s depresiou sú všade veľmi podobné. Tieto zistenia evokujú
celú škálu poznatkov o depresii, ktoré zavŕšime na jar Pacientskym Memorandom pripravovaným v
spolupráci so sieťou neziskových organizácií v krajoch.
Akokoľvek, kým problémy zdieľané po celých našich krajinách a riešenia na tieto problémy sú taktiež
rovnaké, nielen v regiónoch centrálnej a pobaltskej Európy, ale v celej Európe. Teraz sa môžeme
inšpirovať od najlepších odborníkov, učiť sa od seba a podniknúť nevyhnutné kroky.
Ľudia s depresiou bojujú vo všeobecnosti s obrovskou stigmou spojenou s depresiou a duševným
zdravím aj vo viac rozvinutých krajinách. A pokiaľ sa duševné zdravie nestane skutočnou pandémiou,
rovnako ako náš hlavný probléNakoniec, obe strany, pacienti aj zdravotný personál súhlasia, že
pacientska starostlivosť by mala byť v centre nášho úsilia.

Zoznam hosťujúcich zdravotníckych expertov:
 Česká republika – MUDr. Jozef Buday, Ph.D., psychiater
 Bulharsko – Mariya Petrova MD, JD, MPH, medicínsky expert na parvo
 Estónsko – Dr. Anne Kleinberg, Phd., detská psychiatrička
 Srbsko – Prof. Dr. Milan Latas, Psychiater a Profesor

Hlavné body diskusie expertov o depresii:

 • Depresia má rôzne príčiny, ale ječisto rozlíšiteľnáod ostatných duševných porúch a má svoje
  špecifické prejavy a charakteristiky.
 • Stále je tu veľká stigma spojená s depresiou, niektorá pochádza z histórie, iná z kultúry.
  Hlavný factor sociálnej stigmy je, že vela ľudí nehľadá vhodnú zdravotnícku starostlivosť a
  boja sa vyhľadať pomoc.
 • Dostupnosť poriadnej zdravotnej starostlivosti je otázkou celého regiónu. Nepostačujúce
  množstvo psychiatrov, psychoterapeutov a psychológov vedie u pacientov k dlhým čakacím
  dobám, rovnako ako k nepostačujúcemu množstvu terapeutických sedení/konzultácií,
  nespomínajúc ich rodiny.
 • Súkromné terapie sú dostupnejšie rýchlejšie, no pre väčšinu ľudí sú príliš nákladné.
 • Mali by sme zvýšiť komunitné zapojenie v pomoci ľudí s depresiou: rodiny, priateľov, miestne
  komunity, ale aj Cirkev. Každá pomoc je lepšia ako žiadna, najmä v kritických situáciách.
  Experti môžu ponúknuť školenia a rady, kým miestne komunity a neziskové organizácie
  zapoja naše komunity.
 • Na rozvoj manažmentu depresie krajiny potrebujú:
 • 1. Zvýšiť povedomie pacientov a zistiť viac informácií o pacientoch (zapojiť ich do
  starostlivosti a pýtať si spätnú väzbu),
 • 2. Zvýšiť povedomie medzi medzi terapeutickou/prvotnou starostlivosťou na väčší rozvoj v
  rámci systému,
 • 3. Poskytnúť adekvátnu základnú starostlivosť pri depresii
 • Nové krízy narastajú medzi deťmi a mladými adolescentmi, ktorí strávili vyše dvoch rokov v
  sociálnej izolácii počas pandémie. Je tu vysoko nedostačujúca podpora a dostupná
  starostlivosť pre nich v mnohých krajinách.
 • HCP-ška sú veľmi zaintersované o potreby pacientov. Chcú ich počúvať a učiť a často pracujú
  v úzkej spolupráci s pacientskymi organizáciami alebo NGO-čkami na rozvoji ich služieb,
  starostlivosti a porozumení.
 • Digitálne nástroje a technológie môžu pomôcť rozšíriť verejné povedomie a pomôcť ľuďom
  dostať správne informácie, kedykoľvek ich potrebujú. Pre pacientov sú tu taktiež zaujímavé
  produkty a aplikácie, ktoré im pomáhajú sprístupniť starostlivosť rýchlo a zdarma ako čety a
  krízové linky.
 • V starostlivosti je kľúčovou prevencia: zachraňuje neskoršie straty, je dôležitá pre celú
  spoločnosť a je veľmi efektívna
  Hlavné body diskusie pacientskych organizácii a prezentácie:
 • Je veľmi dôležité poznať práva pacienta
 • Komunitná starostlivosť je podstatná – pre prevenciu a pokračujúcu starostlivosť
 • Zapojiť komunitu – stretnutia skupín rodičov, zahŕňajúc rodinu a priateľov ľudí s depresiou
 • Je dôležité dať pacientom a ich rodinám NÁDEJ: Dať im vedieť, že depresia môže byť ošetrená
  a ich kvalita života môže napredovať
 • Dostupnosť zdravotných potrieb na zlepšenie – viac dostupná a menej nákladná

Príklady úspešných projektov pacientskych organizácií z regiónu Centrálnej Európy a Pobaltských
republík:
Slovinsko – OZARA
 Detské knihy na tému depresia – OZARA publikovala 20 kníh pre deti a adolescentov, väčšina
z nich dostupné zdrama. “Vyrastanie je komplexný process, ale môže byť väčšou výzvou v
rodine zaťaženej depresiou: tieto deti sú 3-krát náchylnejšie na depresiu ako ostatní.”
 “Knihy ponúkajú dieťaťu súhrnné a na mieru šité informácie o problémoch ich rodičov a
rozvíjajú ich porozumenie depresii. Usilujeme sa predísť pocitom hanby a viny, redukovať ich
sociálnu izoláciu pravdepodobnosti ich psychosomatického rozvoja.“
Chorvátsko – Zivotna linija
Kampaň Čujem te #Pod povrchom: národná kampaň zameraná na depresiu a prevenciu samovrážd
pozostávajúca zo série 5 odborných panelov streamovaných online cestou rôznych národných médií
 Prvá fáza – zvyšovanie povedomia širokej verejnosti cez mediálnu kampaň
 Druhá fáza – priviesť pacientov a zdravotníkov dokopy, 5 online panelov o depresii a
duševnom zdraví vo všeobecnosti
 Panely boli dostupné verejnosti cez internet, 3.560.000 ľudí v dosahu, 20 mainetsreamových
médií, verejné reakcie pozitívne

Slovensko– No More Stigma
Virtuálna realita/AR filtre – Dáta o depresii prezentované cez zvýšené reality filtre.
 Populárny nástroj zábavy používaný ľuďmi v komunikácii a zdieľanie emócii na sociálnych
médiách tu boli užitočné na zdôraznenie dôležitosti depresie a jej dopadov na ľudské životy.
 Tlačová konferencia s rozšírenými prvkami reality
 Prvá webstránka na Slkovensku zameraná na depresiu
 Cieľová skupina: médiá/široká verejnosť

Litva – Ogle
Hudobný festival Ogle – festival tvrajúci dva dni, ktorý kombinuje užitočné, vzdelávacie a zábavné
activity na jednom mieste.
 Školenia, diskusie, workshop, filmy a životné príbehy, rýchle terapeutické sedenia, praktické
terapie, smútočná stena, stanoviská partnerských organizácií, dobré jedlo a hudba
 Spätná väzba ľudí, začaté konverzácie, rýchlo rastúci event

Maďarsko – Deep Breath
Psychoedukácia na sociálnych médiách (najvyšší dosah: 114 K followerov), Vysielanie Ako zlepšiť
duševné zdravie – tipy a techniky.
 Podpora a vzdelanie ľudí žijúcich s depresiou alebo inými duševnými problémami
 Podpora a vzdelanie ich milovaných
 Vysielanie Ako zlepšiť duševné zdravie – tipy a techniky
 Zvyšovanie povedomia

Ďalšie kroky Depresia bodovacia karta projekt:

 • Vytvorenie spoločného Pacientskeho Memoranda, ktoré môže byť prezentované medzi
  regiónmi zainteresovaných strán
 • ULOŽTE SI DÁTUM: Patient Memorandum panel/ 20.5.2022
 • Globsec Bratislava Forum: Prezentovanie výsledkov výskumov a Pacientskeho Memoranda of
  the depression research and Patient Memorandum regiónom zainteresovaných strán

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.