Minulosť, ako sa s ňou vyrovnávam, aby som mohol/a  žiť  kvalitnejšie

Dňa 14.12 sme mali svojpomocnú skupinu on line cez zoom.

       Téma: „ Minulosť, ako sa s ňou vyrovnávam, aby som mohol/a  žiť  kvalitnejšie.”

       Na úvod: Táto téma je široká. Každý z nás niečo v minulosti zažil , prekonal….

       Je na nás , ako sa s tým vyrovnávame.

Tu sú naše názory, postoje……

 • Ja sa držím hesla „Neplač nad rozliatym mliekom.“ Snažím sa , nevracať  k  negatívnej  minulosti, k negatívnym myšlienkam, aj keď je to namáhavé a ťažké. Vtedy si hľadám aktivity, ktoré by zahnali moje negatívne myšlienky.
 • Čas všetko vylieči. Keď odišiel otec nevedel som sa s tým  vyrovnať, ale postupom času ma to prestálo trápiť.
 • Minulosť – naozaj  sa sprítomňuje. Náš mozog nerozlišuje, či sú to pozitívne, alebo negatívne myšlienky. Negatívna minulosť  má veľkú silu s nábojom, ktorý sme jej  dali, či už náboj pozitívny , alebo negatívny. Minulosti sa nemôžeme vyhnúť. Má Veľkú silu, žije v nás. Mozog nerozlišuje minulosť a prítomnosť. Pre zaujímavosť v našom mozgu  v strednej časti spánkového laloku na oboch stranách  je umiestnený zhluk jadier nazývaný –  AMIGDALA. Má špecifickú funkciu v tom, ako spracovávame naše emócie. Pravá amigdala je spojená s negatívnymi emóciami t.j. zabezpečuje, všetky  spracovania  emócií, vrátane strachu, úzkosti, agresie…. Ľavá strana ukladá pozitívne zážitky, emócie… Obe strany majú nezávisle pamäťové systémy, ale spolupracujú. Takže či už pozitívne , alebo negatívne zážitky žijú v nás a sú uložené v našom mozgu.                 Aký teraz som, ma sformovala moja minulosť a som rád, že ma sformovala takto, lebo som mohol aj horšie dopadnúť.
 • Snažím sa žiť v prítomnosti, nemám čas na rozoberanie minulosti. Zamestnáva ma rodina. Som zmierený s minulosťou. Veľmi mi v tom pomáha aj moja rodina. Ak niečo urobím inač, ako som to chcel, niekedy je to problém a záleží od toho, čoho sa to týka  a z ktorej oblasti života to je.  Je dôležité pochopiť osobu s ktorou problém nastal. Nemám problém sa ospravedlniť, ak som schybil ja. Veľmi dôležité je  ODPUSTENIE. Prvá fáza odpustenia je pochopenie toho druhého človeka. Odpustenie je  vyšší level zmierenia. Našťastie ja vo svojom živote stretávam dobrých ľudí.
 • Staré veci ovplyvňujú môj život  i keď je to vyriešené. Mojím cieľom je svetlá budúcnosť, stať sa duchovným človekom. Vykúpenie z minulosti je odpustenie. Moja viera mi pomáha.
 • Ja som mal krásnu minulosť, až na pád s 2,5 metrovej výšky. Boh sa o nás postará. Rád mám mlieko, pamätám sa ako som ho kupoval v Tuzexe.
 • Musela som sa vyrovnávať s minulosťou, no moja rodina a priateľ mi pomohli. Navždy ma opustila blízka osoba. Teraz žijem v prítomnosti.
 • Ja som mal ťažkú minulosť. Počnúc  detstvom, školou aj prácou. Preberám to s priateľkou, tá mi dosť pomáha. Pomáha mi aj združenie Pohľad.
 • Minulosť neriešim, žijem v prítomnosti. V minulosti boli aj pozitívne aj negatívne udalosti. Väčšinou sa mi vynárajú pozitívne zážitky počas detstva, vysokej školy, podpora mojej rodiny, atď. Nerada spomínam na vybavovanie úradných záležitosti. Viac sa zaoberám prítomnosťou, svojimi rôznymi záujmovými aktivitami a pomáham rodičom zabezpečovať chod domácnosti..
 •  Nechcem byť uväznený vo svojej  minulosti, hlavne nie v negatívnej. Uvedomujem si , že sa nezahojí, pokiaľ na ňu budem myslieť. Kým neprestanem na ňu myslieť. Dôležité je , aby som mal nad sebou kontrolu. Mojou snahou je oslobodiť sa od negatívnej minulosti, podľa verša z Biblie: List Filipanom, 3 kapitola . “Chcem sa z minulosti poučiť a zabudnúť na ňu, pretože už to nemôžme zmeniť ”.

Mali by sme ďakovať aj za negatívnu minulosť, poučiť sa z nej, odpustiť sebe aj tomu s kým sme mali negatívnu minulosť  a potom ju odovzdať do zabudnutia. Milujem sa taká aká som, aj s chybami. Ak by nebola choroba blízkeho, tak by som bola úplne iný človek. Mnohým veciam som sa poučila aj ostatní členovia rodiny.  Upevnila som svoju vieru v Boha.  On  nám pomáha vyrovnať sa s minulosťou.

 •  Ja zvyknem mať metódu potlačenia, vytesnenia negatívnej minulosti a zvyknem mať aj výhovorky. No dostáva sa mi do podvedomia, čo nie je dobré. Metóda odpustenia je vyšší level, čomu sa učím. 
 • Viera v Boha nás posilňuje , je tá ktorá nám pomáha zabúdať aj na negatívnu minulosť. Boh je naša sila, dôvera…. Žalm: “ Pán je moja skala “.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.