Očkovanie

Milí priatelia! Výbor OZ Pohľad Vám dáva do pozornosti :
Prednostne očkovaní môžu byť:

Pozor platí pre osoby s vekom do 50 rokov.

 • osobní asistenti, ktorí podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie
  vydanej podľa osobitného predpisu vykonávajú osobnú asistenciu
  fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
  osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
  odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu.
  Podrobnosti nájdete na: https://korona.gov.sk/ Kto a kedy sa bude môcť dať očkovať“ 1. ETAPA , bod 18.d/2.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.