Očkovanie

Milí priatelia! Výbor OZ Pohľad Vám dáva do pozornosti :Prednostne očkovaní môžu byť: Pozor platí pre osoby s vekom do 50 rokov. osobní asistenti, ktorí podľa zmluvy o výkone osobnej asistencievydanej podľa osobitného predpisu vykonávajú osobnú asistenciufyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, aleboosoba, ktorá opatruje fyzickú osobu […]

Read More

2 % z dane

Všetkým členom OZ Pohľad!  Želám Vám príjemné a hlavne zdravé dni. Zasielam Vám tlačivo na poukázanie 2 % pre OZ Pohľad. Prosím požiadajtesvojich príbuzných, priateľov, sympatizantov…  ak nie sú rozhodnutíkomu poslať svoje 2 % z dane za rok 2020 . Nech to poukážu pre našezdruženie./ poprípade to dajte na svoje facebookové stránky . Prosím sledujte […]

Read More