“ DNI NEZÁBUDIEK 2019 „

Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú.

Nezisková organizácia Liga za duševné zdravie SR, o.z. / ďalej len LDZ / je organizáciou, ktorá existuje už 19 rokov. LDZ každoročne organizuje celoslovenskú zbierku “ Dni nezabúdiek“. Cieľom tohtoročnej zbierky “ Nezábudky 2019 “ bola podpora rozvoja siete starostlivosti o osoby s poruchou duševného zdravia a ich začlenenia do spoločenského, kultúrneho… života, podpora chranených dielni, rehabilitačných stredísk, stacionárov, atď.
Tento rok od 2.10. do 6.10. sme v uliciach mesta Košice, ale aj takmer vo všetkých mestách Slovenska sme stretávali dobrovoľníkov, so zapečatenými pokladničkami, ktorí občanom ponúkali zakúpenie “ Nezábudky „.
Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia POHĽAD Košice, bolo jedným zo združení na celom Slovensku, ktorého osem dobrovoľníkov – členov združenia sa zapojilo do tejto zbierky. Výbor OZ Pohľad im vyjadruje úprimné poďakovanie.

NAŠE ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE PATRÍ PREDOVŠETKÝM TÝM, KTORÍ ZAKUPENÍM NEZÁBUDKY FINANČNE PRISPELI PRE OSOBY S PORUCHOU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA.

Poznámka: Združenie pre integráciu, obnovu a rozvoj duševného zdravia Pohľad Košice, celý
vyzbieraný obnos financií , podľa presných pokynov odoslalo pre LDZ .
Z tejto sumy 30 % pripadá pre LDZ a 70 % pre OZ Pohľad.

Marika, Zdenka – OZ Pohľad

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.