“ DNI NEZÁBUDIEK 2019 „

Modrý kvietok nezábudky je symbolickým vyjadrením krehkosti duševného zdravia a vyzýva ľudí NEZABÚDAŤ, že bez duševného zdravia nemôže existovať ani fyzické zdravie, lebo sa navzájom ovplyvňujú. Nezisková organizácia Liga za duševné zdravie SR, o.z. / ďalej len LDZ / je organizáciou, ktorá existuje už 19 rokov. LDZ každoročne organizuje celoslovenskú zbierku “ Dni nezabúdiek“. Cieľom […]

Read More