Ježiš a utrpenie

JEŽIŠ A UTRPENIE

 

 

Vyrastal som v rodine, kde sa o Ježišovi nehovorilo. Moji rodičia mi nedali základy viery v Boha. Aj tento deficit bol súčasťou Božieho plánu s mojím životom. Veď práve pre takýchto ľudí, ktorí nič nepočuli o Bohu prišiel Pán Ježiš na svet, aby ich pritiahol k sebe. On povedal: „Prišiel som zachrániť tých, čo sa stratili.“ Keď som potom začal hľadať zmysel svojho života uvedomil som si, že iba Boh mu môže dať plný význam a hodnotu. Tak som sa začal modliť, chodiť do kostola. Keď som v sedemnástich rokoch prvýkrát prijal Pána Ježiša v eucharistii uvedomil som si jednu vec: Boh ma miluje takého, aký som aj s mojimi chybami. On neprišiel na svet kvôli „dokonalým“ ale naopak pre tých, ktorí si nevedia sami pomôcť a uznávajú svoju závislosť na Bohu.

Potom však prišla do môjho života choroba. Zaklopala a vošla bez pozvania. Spočiatku som sa jej bránil a pýtal som sa: prečo práve ja? Hľadal som dlhší čas odpoveď na túto otázku. Nakoniec som ju našiel skrze Ducha Svätého, ktorý mi ukázal zmysel môjho utrpenia vo Svätom Písme, kde sa píše: Pán povedal apoštolom: Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou.“ Pochopil som, že Pán ma volá k tomu, aby som s ním zdieľal kalich utrpenia ako náhradu za urážky, ktorých sa mu dostáva od ľudí. Keď som ho prijal, pochopil som, že je to moje životné poslanie a že od jeho splnenia závisí osud mnohých duší. Od tejto chvíle som sa už nebránil utrpeniu, ktoré je spojené s mojou chorobu a prijímam ho s vďakou. Niekto si možno položí otázku: Nie je to masochizmus, tešiť sa z utrpenia? Nie je, pretože ja sa z neho neteším, ale beriem ho ako súčasť svojho života, ktoré má veľkú cenu v Božích očiach. Pán Ježiš trpel celý svoj život za nás hriešnikov. Prečo by sme my nemali trpieť za svoje hriechy aj za hriechy iných? Niektorí ľudia sa za každú cenu snažia zbaviť bolesti, ale neuvedomujú si, že tým si ešte viac ubližujú, pretože neprijaté utrpenie sa znáša oveľa ťažšie ako to, ktoré človek prijme.

A čo ty brat, sestra? Chceš aj ty prijať svoje utrpenie ako nevyhnutnú súčasť svojho života? Alebo sa mu chceš vyhnúť v mylnej mienke, že si tým uľahčíš svoj život? Pamätaj si však, že keď neprijmeš svoj životný kríž ako dar od Boha, tak si budeš musieť po smrti odpykať to, že si sa vzoprel Božej vôli. Prajem ti, aby si sa dokázal postaviť tvárou v tvár voči tajomstvu utrpenia bez toho, aby si obviňoval niekoho zo svojho údelu. Na záver pripájam krátku modlitbu: „Pane Ježišu, pomôž mi prijať z tvojich rúk utrpenie ako dar tvojej lásky ku mne a daj mi silu niesť svoj kríž spolu s tebou pre spásu nesmrteľných duší. Amen.“

Autor článku: Rado Maskaľ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.