Mám skúsenosti s vyhorením ? Aké ? 28.11.2023

Mám skúsenosti s vyhorením ? Aké ?

Prednáška MUDr Petríkovej o Viktorovi Franklovi a jeho liečebnej Logoterapii.

Stretnutie na Alejovej 28.11.2023. Prišlo 10 ľudí, dvaja poslali príspevky mailom.


Toto naše stretnutie bolo výnimočné. To preto, že prišla nová členka Ivana. Tiež preto, že sme po prvý
krát pozvali na naše stretnutie psychiatra.
MUDr Petríková na začiatku povedala že nevie prednášať, ale táto téma bola pre ňu taká zaujímavá, že sa
nadchla a zo srdca vyniesla všetko čo tam o Franklovi a jeho terapii mala. Samozrejme týmto nadchla aj
nás a po prednáške bolo otázok ako maku.
Dozvedeli sme sa že Viktor Frankl je označovaný ako tretí, z Viedenskej školy psychoterapeutov. Prvý
Freud, ktorý obhajoval základnú motiváciu človeka, ktorá je podľa neho, túžba po slasti. Druhý Adler,
ktorý základnú motiváciu človeka videl v túžbe po moci. Tretí spomínaný Frankl, ktorý videl základnú
túžbu človeka v hľadaní a naplnení zmyslu jeho života. Ináč povedané, hovorí že človek chce dať svojmu
životu zmysel.
Frankl prešiel koncentračnými tábormi, kde zomrela celá jeho rodina. Napriek týmto hrôzam, tieto
skúsenosti boli pre neho kľúčové, v jeho diele.
Sám hovorí že človek je slobodný. Myslí to tak, že na človeka môžu prísť ťažké chvíle, ale slobodne sa
môže rozhodnúť, ako ich brať. Či s odporom, alebo pokorou. Či negatívne, alebo pozitívne.
Jeho psychoterapeutická metóda menom LOGOTERAPIA, spočíva v hľadaní zmysluplnosti života
človeka a vedie ho k napĺňaní cieľov, ktoré dávajú jeho životu spomínaný zmysel. Odkrýva čo mu v tom
bráni a čo ho brzdí.
Pre mňa osobne to bolo veľmi obohacujúce. Jednak samotná téma, jednak vidieť psychiatra takého
oduševneného pre túto tému. Držíme palce v štúdiu tejto terapie. Ďakujeme pani doktorka.

Mám skúsenosti s vyhorením ? Aké ? Prišlo a odpovedalo 10 ľudí, dvaja poslali príspevky mailom.
A/ Nezažil som


B/ Chvála Pánu Bohu s vyhorením ako takým nie, ale mám skúsenosti s osobou, ktorá svojim správaním
dokáže zo mňa doslova „vysať“ všetku moju energiu a chuť…a práve vtedy pociťujem podobné príznaky
ako pociťujú ľudia pri vyhorení. Snažím sa tej osobe vyhýbať, ale nie je to vždy ľahké, nakoľko som s
ňou v každodennom kontakte.


C/ Mám skúsenosti s vyhorením. Áno mám a to v práci. Po 10-tich odrobených rokoch, nám zrušili ZŠ.
Ocitla som sa na Úrade práce. Deti študovali na stredných školách a ja som nemala prácu. Moja bývalá
kolegyňa mi navrhla prácu na malotriednej ZŠ. Tam som zažila 2.vyhorenie v apríli. Študovala som
špeciálnu pedagogiku, týždeň som nebola v práci, lebo sme absolvovali povinnú exkurziu po špeciálnych
zariadeniach. Po mojom návrate do práce moja nadriadená spacifikovala mojich žiakov, že ju klamem aj
žiakov. Obávala sa o svoju pozíciu riaditeľky, lebo by som mala vyššie vzdelanie ako ona. Ja som sama
podpísala výpoveď. Situácia bola veľmi vyhrotená. To bolo moje 2.vyhorenie v práci. Na ďalšom
pracovisku som 4 roky učila telesnú výchovu žiačky roč.5-9. Vedenie školy po tejto dobe sa rozhodlo, že
príjmu mladšiu telocvikárku a mne ponúkli prácu v 1.-om roč. Povedali mi, že ma budú sledovať. Každý
2.deň si ma vedenie školy pozývali do riaditeľne a vytýkali mi, čo som urobila zle, nie podľa ich predstáv.
Každý deň som mala už veľké obavy chodiť do práce. 30.11. ráno som povedala môjmu manželovi, že ja
už do tej budovy nevkročím. Nervovo som sa zrútila. 3.-krát som vyhorela. 1 kalendárny rok som sa
liečila u psychiatra. Takú mam skúsenosť trojnásobného vyhorenia v práci, kt.som si sama vybrala, lebo
milujem detičky a preto som sa rozhodla vyštudovať PF pedagogickú fakultu pre roč.1.- 4.so zameraním
na TV.


D/ V mladosti som taký termín nepočul, ani vo svojom okolí nevidel. Keď som ochorel, začal som
pomáhať v občianskych združeniach. Vtedy som prvý krát o takom niečo počul, ale nevzťahoval som si to
na seba. Po štyridsiatke, kedy som pracoval od rána do večera, začal som si všímať že ma telo neposlúcha.
Začala ma bolieť hlava a žalúdok. Prišla nespavosť. Po desiatich rokoch takejto intenzívnej práce som už
často iba ležal a ležal. V kŕči, ktorý sa pomaly uvoľňoval. Ak som čo i len plánoval prácu ohľadne pomoci

nejakému človeku, alebo skupine, prišlo mi fyzicky zle. Bolo mi jasné že musím skončiť. Táto práca
okolo pomoci druhým bol môj zmysel života, tak že prišla aj existencionálna kríza. Päť rokov som chodil
po lesných túrach a robil iba nevyhnutné práce doma a na záhrade. Po rokoch krízy som pochopil, že
láska k blížnemu nemôže byť najvyššia hodnota. Vtedy som dostal znova impulz ísť do práce v
občianskom združení. Už ale s novým poznaním. Aj tak znova a znova padám a vyhorím. Už ale viem, že
to nemôžem ťahať ďalej a vypnem. Za krátku dobu sa zregenerujem a idem ďalej. Je to fuška, zmeniť
svoje staré choré návyky.


E/ Poznám viac ciest k vyhoreniu. Prvý je vtedy, keď ma vysaje nejaký človek. Druhý je po mojom
workholizme. Tretí je vtedy, ak mi niečo bráni v práci. Keď mi zlyhá technika, alebo niečo podobné.
S liečením po vyhorení mi pomáhala matka. Niekedy aj tak, že povedala, že niektoré veci nejdú tak, ako
by sme chceli. Pomáhal mi aj liečiteľ menom spánok.


F/ Niekto pracuje, potom ho prestane práca baviť. Človek musí toto vyhorenie prekonávať dobrou
náladou a pozitivizmom.
Depresie, vyhorenie, to som zažil. Mal som až triašky.


G/ Zažila som vyhorenie. Nevedela som, že sa takto ten stav volá. Ani som vtedy nič necítila. Nijaké
emócie. Zľakla som sa, že ja stále plná emócii, zrazu necítim nič, iba prázdno. Dnes, po rokoch viem,
bolo to emocionálne vyhorenie. Toto neprajem ani nepriateľovi.

Zvukový záznam:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.