Čím aktuálne žijem ? Čo už chcem dlhodobo zmeniť ?

Vonku búrka, my dnu na Alejovej. Stretnutie 16.8.22Čím aktuálne žijem ? Čo už chcem dlhodobo zmeniť ? V noci som poriadne nespal. Na vlakovej trase bola výluka. Ľudia s ktorými som sa mal stretnúť, meškali.Polovica ľudí čo chodí na stretnutia pre zdravotné dôvody, neprišla. Čo s takým dňom ? Najlepšie zaliesťdo postele a prečkať. Alebo […]

Read More

Čo je pre mňa ideál života?

Stretnutie svojpomocnej skupiny 02.08.2022 na Alejovej Každý rok vyjde niekoľko štúdií na tému hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme. Pravidelne túto témuskloňujú aj politici, kňazi, učitelia a bežný človek sa s nimi stretne napr. aj u lekára, keď vámpripomenie, že zdravie máte len jedno.Hodnoty nie sú fixné, ale menia sa v čase. To, čo bolo pre vás dôležité, keď ste vyrastali, […]

Read More